3e en laatste bijeenkomst over de coachende rol van de intern begeleider


Datum:

Laura Stroo heeft de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de werkgroep O&O&O& met ons gedeeld. In de bijgevoegde de link  de informatie.

O&O&O& ontwikkelingen

Mededelingen: 

Enquête Dienstverlening Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten

 • Aan het verzoek tot het invullen van de enquête over de dienstverlening van het SWV hebben bijna alle scholen gehoor gegeven. Waarvoor dank. Met name de grote hoeveelheid aan inhoudelijke toelichtingen levert veel input voor gesprek. Dit gesprek zullen we eerst intern voeren waarbij we ook de eigen bevindingen van de verschillende dienstverleningspoten zullen meenemen. De resultaten worden gedeeld met de besturen en de programmaraad. Deze laatste zal in het volgend schooljaar een belangrijke sparringpartner zijn bij het bespreken van mogelijke vervolgstappen.

 • infoweek van 4 t/m 8 maart 2019

 

Workshops:

In de eerste workshop (Maureen v.d. Bos & Astrid van Loozen) werd er geoefend met open vragen aan de hand van het spel “wie ben ik”. Een ludieke wijze met een serieuze achtergrond. De opdracht werd als verrassend moeilijk ervaren. Goed om dit op deze wijze te oefenen en met elkaar te bespreken.

           

Na afloop werd er besproken welke vragen nu de gewenste informatie opleverde. Dit bleken met name de

 • hoe
 • wat
 • wanneer
 • welke
 • waar

vragen te zijn.  De deelnemers ontvingen een kaart met daarop de route en helpende vragen.

         vragenkaart Coaching

 

In de tweede workshop (Marjan v.d.Pol & Esther Schoonderwoerd) werden stellingen besproken. Hele fijne workshop met enthousiaste IB’ers die zich open stellen en met elkaar in gesprek gaan. Aan de hand van de stellingen kwam naar voren dat eigenaarschap en loslaten, samenhangt met het eigenaarschap van de leerkrachten. En wat eigenaarschap te maken heeft met je rol als coachend IB’er. Er zijn mooie dingen gezegd en we zijn aan het denken gezet. Wat voor IB’ er wil jij zijn, welke stappen zijn nodig om het team ook na te laten denken over eigenaarschap en het werken aan een transparante manier van communiceren en goed samenwerken. In de kleine groepen werden goede gesprekken gevoerd. Mooi om ideeën en invullingen van elkaar te horen en te delen.

     

 

Tijdens de 3e workshop ( Ellen Gommer) is in een kleine intieme groep gesproken over het al of niet behaalde doel, dat in oktober 2017 is opgeschreven en in een dichte envelop is bewaard.  In de bijeenkomst van 3 en 12 oktober 2017 hebben de aanwezige intern begeleiders de volgende opdracht ingevuld: wat is er aan het eind van het schooljaar veranderd?  Een aantal ib’ers gaven aan mooie stappen voorwaarts te hebben gemaakt als coachende ib’er, terwijl anderen de groei bij zichzelf en in de organisatie minder aantoonbaar vonden.

 

      

 

Belangrijke elementen leken te zijn:

 1. Bewust tijd en ruimte creëren in de agenda
 2. De kracht van de leerkracht als uitgangspunt nemen, intentioneel coachen
 3. Sparren met andere ib’er of coach
 4. Goede afstemming tussen directeur en de ib’er, beide werkend vanuit de coachende houding

 

                   Aankondiging:        

       Luc Greven                   

 

 • Datum                4 oktober 2018 9.00-11.00 uur
 • Locatie               Short Golf, Rivierduinweg 9, 8255 PJ Swifterbant
 • Bijeenkomst     innoveren en leren (de veranderende rol van intern begeleiders), een interactieve lezing
 • Voor                   directie en intern begeleiders

 

Evaluatie IB Netwerk 5 en 7 juni 2018

 • Uw gegevens