4 oktober 2018 gezamenlijke IB bijeenkomst Lelystad Dronten


Datum:

Wat een mooie opkomst was er op 4 oktober 2018 bij de eerste gezamenlijke IB bijeenkomst Lelystad Dronten van het schooljaar 2018-2019. Naast intern begeleiders en directies uit Lelystad en Dronten, mochten wij ook collega’s verwelkomen uit overige samenwerkingsverbanden.Het jaarthema voor het schooljaar 2018-2019 is de veranderende rol van de IB’er. Dit thema zal (net als het afgelopen schooljaar) als een rode draad  door het schooljaar lopen.

      

We zijn deze ochtend gestart met een presentatie van drs. Luc F. Greven. Hij was o.a. directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht), leraar, intern begeleider en directeur in het(Voortgezet) Speciaal Onderwijs, hogeschooldocent en wethouder met onderwijs in zijn portefeuille.

In zijn lezing van 4 oktober heeft hij ons geënthousiasmeerd en geïnformeerd over de veranderende rol van de ib’er en heeft hij gesproken over het belang van een goede samenwerking tussen directeur en intern begeleider. Deze ochtend heeft ons laten zien waar je als intern begeleider op dit moment staat, maar ook de kans gegeven om na te denken waar je naartoe wilt. Gezien de vele vernieuwende onderwijsvisies en de steeds grotere behoefte – van binnenuit – aan een lerende schoolgemeenschap, is het onontkoombaar om na te denken over de toekomst van de intern begeleider. Door de intern begeleider zelf, maar ook door het team, de directeur en het bestuur. Een van de roestige ankers van het onderwijs is over alles consensus willen hebben…….verandering begint bij 1 “gekkie”, zo start de vernieuwing/verandering,

De leerkracht doet er toe, als de leerkracht leert, leren de kinderen, als de leerkracht floreert, floreren de kinderen. De weg hiernaar toe leidt via de intern begeleider. Leerkrachten meer in lijn zetten met hun talenten, zo leren leerkrachten van elkaar en zien en stimuleren zij ook de talenten van hun leerlingen. Leerkrachten moeten voor elkaar van betekenis zijn.

 

Hieronder de PPT van de lezing van 4 oktober 2018

IBlezing4oktober 2018 lelystaddronten

 

Evaluatie gezamenlijke IB bijeenkomst Lelystad Dronten 4 oktober 2018

  • Uw gegevens