De veranderende rol van de intern begeleider


Evenementgegevens


Passend onderwijs betekent in de praktijk: kunnen omgaan met verschillen en tegemoetkomen aan uiteenlopende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Voor leerkrachten blijkt dit een weerbarstige aangelegenheid, want in hun dagelijkse werk houdt het ‘passend maken van onderwijs’ heel wat meer in dan het nemen van administratieve en klassenmanagement maatregelen. IB’ers weten als geen ander dat passend onderwijs een kwestie van lange adem is. Er is een cultuuromslag voor nodig. Het gaat om een andere manier van denken en spreken over (zorg)leerlingen. En het vraagt van alle onderwijsprofessionals een onderzoekende houding: bereid zijn uit te zoeken wat een leerling nodig heeft, besluiten om bij sommige leerlingen iets ‘anders dan anders’ te gaan doen, en vervolgens kijken of dat ook daadwerkelijk effect heeft. Hoe kunnen IB’ers een bijdrage leveren aan de cultuuromslag bij leerkrachten die passend onderwijs heet? Wat is nodig om als IB’er een meer coachende rol ten opzichte van leerkrachten in te nemen?

In de bijeenkomst op 3 oktober komt Wim Meijer** een inspirerende en actieve invulling geven over ‘De veranderende rol van de IB’. Dit is een onderwerp waarin veel praktische zaken herkend zullen worden. Het komende jaar is dit thema de rode draad in onze bijeenkomsten.

Op 12 oktober is de inhoud van de bijeenkomst gelijk aan die van 3 oktober, u kunt zelf een keuze maken welke datum en locatie u schikt. We kijken uit naar een goede opkomst.

* *Wim Meijer was jarenlang universitair hoofddocent bij de opleiding Pedagogiek en Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Wim Meijer is specialist op het terrein onderwijsbegeleiding en passend onderwijs. Hij ontwierp de methodiek van consultatieve leerlingbegeleiding. Na zijn loopbaan aan de Rijksuniversiteit Groningen verzorgt hij voorlichting en trainingen en hij is als zelfstandig adviseur actief bij uiteenlopende onderwijsinstellingen.