IB Bijeenkomst Dronten en Lelystad 5 maart 2020


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Locatie: de Pijler

Jaarthema IB bijeenkomsten 2019-2020:
Versterken van de samenwerking onderwijs – jeugdhulp, ten einde optimaal gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en expertise en passend onderwijs te realiseren.

Oktober 2019:
De lezing van Vera Jansen spitste zich toe op de taken en verantwoordelijkheden van de leden van ondersteuningsteam/basisteam, dat wat binnen de invloedssfeer van de intern begeleider ligt en het   interprofessioneel samenwerken met de partners in en rond de school.

Agenda 3 en 5 maart 2020
Vandaag gaan we de vertaalslag maken van bovenstaande naar de nieuwe routing TLV. In de nieuwe routing TLV ligt nog meer dan in het verleden het accent op het voortraject. De rol van het BT/OT wordt nog belangrijker en met name de verschillende professionele rollen binnen deze groep. De expertise van de leden in het BT/OT is leidend en cruciaal. Het opstellen van de deskundigenadviezen zal verdwijnen als taak van de school.

Wat betekent de routing TLV voor het handelen van de ib’er, voor het functioneren van het BT/OT als geheel en voor het handelen van de individuele BT/OT-leden?

8.45 uur             : inloop met koffie en thee

9.00 uur             : opening en mededelingen

9.15 uur             : de nieuwe routing TLV:
aanleiding, uitwerking, stroomschema en rolneming

9.45 uur             : interactief: de rol van de OT-leden in de nieuwe routing

10.30 uur           : afsluiting

Gelegenheid tot netwerken tot 11.00 uur

Doelen:

  1. De deelnemers kennen de nieuwe routing TLV.
  2. De leden van het BT/OT weten wat er van hen gezamenlijk wordt verwacht in het proces.
  3. De deelnemers weten welke houding en expertise van hen individueel wordt verwacht als het gaat om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.

NB. De programma’s op 3 maart (in Dronten) en 5 maart (in Lelystad) zijn identiek. Je kunt dus gaan op de dag die jou het beste uitkomt.