Netwerkbijeenkomst Dronten


Evenementgegevens


Thema voor deze bijeenkomst:

Samenwerking op de eilanden versterken op basis van kwaliteiten en ondersteuningsbehoeften

09.00-09.05 uur opening

09.05-09.10 uur elkaar vertellen aan de hand van een foto waar je trots op bent

09.10-09.40 uur doorontwikkeling van de schoolondersteuningsprofielen door Leoni Ax en Klasien Rijpkema (Covalente). Er zal uitleg worden gegeven over het proces van het updaten van het SOP en de vragenlijst die de scholen 21 november zullen ontvangen. Voor het optimaliseren van de vragenlijst en het format is samengewerkt met de ‘denktank’, bestaande uit directeuren, een bestuurder en ib-ers.  Zij hebben hun input en feedback gegeven vanuit de praktijk en zullen in het tweede gedeelte van de presentatie wat vertellen over hun ervaringen. Toelichting door een werkgroeplid van het proces en de ervaring van de vragenlijst en de testfase.

09.40-10.10 uur samenwerking in de eilanden door Laura Stroo (O&O&O&)                             Update rondom het proces van O&O&O, toelichten visitatiegesprekken najaar 2018, wellicht al ervaringen van scholen die het gesprek al hebben gehad. Er is ruimte voor het stellen van vragen, en bel of mail ook gerust in de tussentijd als het nodig is.

10.10-10.30  uur pauze

10.30- 11.00 uur Renate Ehlting en Marit Fokkema, zorgcoördinatoren van Almere College en Ichtus College geven voorlichting en zijn beiden betrokken en op de hoogte van de stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. de Tussenvoorziening VO. Er is ruimte voor het stellen van vragen.

11.00-11.10 uur mededelingen Samenwerkingsverband

– meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; afwegingskader

– routing plaatsbekostiging Asterisk

11.10 uur sluiting en mogelijkheid tot netwerken

11.30 uur wel thuis