IB/directie overleg Dronten 16 november 2017


Evenementgegevens


Agenda 16 november 2017

08.45-9.00

Inloop met koffie en thee door Astrid van Loozen

09.00-9.10

Welkom en voorstellen Laura Stroo, toelichting werkzaamheden met betrekking tot het onderzoeken en creëren van draagvlak om de basisondersteuning in Dronten

Laura Stroo, medewerker passend onderwijs Lelystad Dronten

09.10-9.45

Leerplicht Dronten, Joyce van Mook, Amanda Jans en Sanne van Krimpen,

casus leerplicht, toelichting leerplicht en toelichting ZAS (ziekte als signaal)

09.45-10.10

De veranderende rol van de intern begeleider door begeleiders Passend Onderwijs

10.10-10.20

Pauze

10.20-10.30

Van voorschoolse periode naar de basisschool door Ellen Gommer

10.30-10.55

Overstappen van s(b)o naar regulier onderwijs door Hannah Buisman-Karst

10.55-11.40

Good practice: Impuls klas door Corrie van t Hul (directeur van Tamarisk) en

Saskia Zoeten (Leerkracht impuls klas)

11.40-12.00

Gelegenheid tot netwerken voor een ieder en afsluiting