Ib/directie overleg


Evenementgegevens


 

Agenda 6-04-2017

08.45  uur              Inloop met koffie en thee

09.00   uur            Welkom en opening

                                  Dyslexie

 • Ellen Gommer, begeleider Passend Onderwijs Lelystad Dronten S(B)O
 • Ontwikkeling dyslexiezorg Dronten en Lelystad

09.10   uur           Vanuit de gemeente

 • Denise Caljé, Allround beleidsmedewerker
 • Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is het vaak niet gemakkelijk om mee te doen met hun leeftijdsgenootjes. Ouders hebben vaak niet voldoende te besteden voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, schoolreisjes of een fiets. Het kabinet stelt aan gemeenten vanaf 2017 jaarlijks een substantieel bedrag extra beschikbaar voor de intensivering van ondersteuning van kinderen in minima-gezinnen. Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe en slimme manieren waarop deze middelen kunnen worden ingezet. Wij denken dat scholen hierin een belangrijke rol kunnen spelen. De gemeente Dronten wil daarom graag met u tijdens deze vergadering in gesprek over welke rol dat kan zijn.
 • Daarnaast organiseert de gemeente een brainstormbijeenkomst voor Ib-ers en directeuren van het basisonderwijs in Dronten over dit onderwerp op dinsdag 11 april tussen 9.00-11.00 uur. We zullen dan dieper ingaan op:

1) wat doet de gemeente op dit moment voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen

2) wat missen de scholen daarin

3) hoe kunnen we het huidige en nieuwe aanbod zo goed en eenvoudig mogelijk bij kinderen terecht laten komen.

 • Voor deze bijeenkomst bent u van harte uitgenodigd. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Voor meer informatie en aanmelding  170317 uitnodiging scholen def

09.40   uur          Voorschoolse voorzieningen

 • Gerda Bokdam (Gids Dronten jeugd 0-5 jaar) Karin v.d. Berg (leidster kinderbehandelcentrum Beestenboel Triade), Ingeborg Gels (locatiemanager kinderopvang Dronten), Marit Maarse (intern begeleider kinderopvang Dronten)
 • Signalering, toeleiding, aanmelding, overdracht en afstemming bij peuters met een extra zorgbehoefte.

10.10    uur       Pauze

10.20    uur       Monitoring

 • Maaike Luttik (beleidsmedewerker SWV)
 • Hoeveel TLV’s zijn er afgegeven afgelopen jaar? Hoeveel extra ondersteuning is er ingezet? Hoe staat het met de strippen? Deze presentatie geeft antwoord op deze vragen. Via de monitoring houdt het samenwerkingsverband al deze dingen bij. Om te kijken of we in de pas lopen met de verevening, om te kijken of onze dienstverlening op orde is. En om in de gaten te houden of scholen ondersteuning nodig hebben op bepaalde gebieden.

10.30  uur      Schoolondersteuningsprofielen

 • Maaike Luttik (beleidsmedewerker SWV)
 • Elke vier jaar moeten alle scholen van het samenwerkingsverband hun schoolondersteuningsprofielen bijwerken. Dit jaar moet dit dan ook weer gebeuren. Via een SOP geeft een school aan waar deze zich in specialiseert.  Een schoolondersteuningsprofiel geeft ouders meer inzicht in de vraag of de school geschikt is voor hun kind. Al deze schoolondersteuningsprofielen tezamen zouden antwoord moeten geven op de vraag of er binnen het samenwerkingsverband sprake is van een dekkend aanbod van de basisvoorzieningen. In het kort wordt in deze presentatie aangegeven hoe we dit jaar de SOP’s willen actualiseren

10.45  uur       VO Almere College

 • Renate Ehlting (Almere College)

11.00  uur      

Afsluiting

na 11.00 uur is er ruimte voor ontmoeting en netwerken