Bijeenkomst Dronten en Lelystad 12 december 2019: Ontwikkelingsperspectief, het delen van kennis rondom de inzet, inhoud en functie van het OPP


Evenementgegevens


Beste intern begeleiders,

Op 12 december 2019 vindt de OPP-bijeenkomst plaats, met als doel het delen van kennis rondom de inzet, inhoud en functie van het OPP. Het programma is samengesteld in gezamenlijk overleg met de ambassadeurs van de verschillende stichtingen en het SWV.

Specifieke aandacht hierbij krijgt het meenemen van orthodidactisch handelen. Om deze bijeenkomst zo efficiënt mogelijk te kunnen invullen, gaan we er vanuit dat bepaalde voorkennis al bij de aanwezigen bekend is. Zie voor de veronderstelde voorkennis de bijgevoegde bijlage.

 

                    Agenda:

  1. Welkom
  2. Doel, functie en inhoud van het ontwikkelingsperspectief
  3. Referentieniveaus en leerlijnen
  4. Orthodidactisch handelen
  5. Casus De Grundel
  6. Rol van ouders
  7. Tot slot
  8. Afsluiting

                           Doel: 

–              Kaders en richtlijnen rondom het OPP opfrissen

–              Inhoud van het OPP, gericht op orthodidactisch handelen toelichten

–              Kennis delen m.b.t. doelen stellen en evalueren

–              Zicht op referentieniveaus en leerroutes

–              Oefening middels een casus

–              Ouderbetrokkenheid in beeld

 

bijlage 12-12-2019 OPP