moeilijke gesprekken met ouders


Evenementgegevens


Op 18 oktober 2017 besteedt het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten aandacht aan het onderwerp ‘Moeilijke gesprekken met ouders’. Het doel ervan is de deelnemers op een interactieve wijze een spiegel voor te houden, bewust te maken en handvatten aan te reiken voor de dagelijkse gesprekken met ouders.

De school is medeopvoeder en heeft dus ook een pedagogische opdracht. Leerkrachten en intern begeleiders hebben over de invulling daarvan zo hun eigen gedachten en meningen. Ouders zijn over het algemeen kritischer en mondiger geworden en hebben meer invloed in het onderwijs gekregen. Met ouders vinden verschillende soorten gesprekken plaats, van ouderavond, 10-minuten gesprekken, adviesgesprekken VO, huisbezoek, slecht-nieuwsgesprekken tot toevallige gesprekken op de gang. Het voeren van deze gesprekken vraagt nogal wat deskundigheid, waaronder het beheersen van tal van communicatieve vaardigheden. Vooral in lastige kwesties is het soms moeilijk om oplossingsgericht te blijven communiceren. Vandaar dat afstemming steeds belangrijker wordt.

Bureau Hetsen & Visschers brengt scènes in de vorm van regietheater. Dat betekent dat de deelnemers niet zelf hoeven te spelen maar wel aanwijzingen mogen geven aan de trainers/trainingsacteurs om de scènes beter te laten verlopen. Hiermee krijgen de deelnemers handvatten en inzichten in het effectief voeren van moeilijke gesprekken met ouders. Dit alles met als doel te komen tot goede en nuttige oudergesprekken en een samenwerkingsgerichte communicatie die ten goede komt aan de leerling.

Aanpak en werkwijze: Interactief, praktijk- en resultaatgericht!