moeilijke gesprekken met ouders


Evenementgegevens


Op 18 januari 2017 wil het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten aandacht besteden aan het onderwerp ‘Moeilijke gesprekken met ouders’. Het doel ervan is de deelnemers op een interactieve wijze een spiegel voor te houden, bewust te maken en handvatten aan te reiken voor de dagelijkse gesprekken met ouders.

Wij gaan aan de slag met het onderwerp op een interactieve manier. Hiermee krijgen de deelnemers handvatten en inzichten in het effectief voeren van moeilijke gesprekken met ouders. Dit alles met als doel te komen tot goede en nuttige oudergesprekken en een samenwerkingsgerichte communicatie die ten goede komt aan de leerling.

Aanpak en werkwijze: Interactief, praktijk- en resultaatgericht!

 

Belangrijk

Op dit moment (9 januari 2017) is er nog ruimte voor 15 aanmeldingen voor de bijeenkomst “moeilijke gesprekken met ouders” op 18 januari. Volgorde van datum van aanmelding is geldend voor het bijwonen van deze bijeenkomst. Deelnemers ontvangen via de administratie van Passend Onderwijs Lelystad Dronten een bevestiging van hun deelname.

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen wordt er een vervolg bijeenkomst gepland en de deelnemers die niet aan kunnen sluiten op 18 januari worden op de hoogte gesteld. Zij ontvangen een nieuwe datum voor de bijeenkomst “moeilijke gesprekken met ouders”.