Netwerkbijeenkomst Dronten 10 november 2022


Evenementgegevens


  • Stimuleren van de samenwerking tussen de directeuren en de intern begeleiders op wijk/stadsdeelniveau/scholeneiland
  • Verbinding, versterking, samenwerking van het onderwijs met de ketenpartners
  • Aansluiting van het gemeentelijk jeugdhulpbeleid
  • Integrale handelingsgerichte aanpak (onderwijs en jeugdhulp) uitgaande van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van de kinderen

 

Inschrijving Netwerkbijeenkomst Dronten 10-11-2022