Facultatieve bijeenkomst IB/leerkrachten


Evenementgegevens


ZITTEN BLIJVEN: DE ZIN EN ONZIN VAN EEN JAARTJE OVERDOEN

Agenda:

14:30 uur           Opening met een filmpje

14:35 uur           Quiz met feiten en fabels over het zitten blijven

15:00 uur           Presentatie over doublure vanuit de theorie
Welke factoren dragen bij aan een hoger percentage doublures?
Wat zijn de effecten van een doublure?
Wat zijn de voordelen en nadelen van een doublure?
Welke stappen neem je bij de besluitvorming?

Pauze (15:15 tot 15:35)

15:35 uur           Casusbespreking (2 voorbeelden met de vraag wel/niet zitten blijven?)
Aan de hand van een casus bespreken we in groepjes welke keuzes jij als school maakt in het zitten blijven. Waar let je op? Wat is voor jou belangrijk?  Welke factoren spelen een rol in de besluitvorming?

16:00 uur           Brainstormen over alternatieven
Welke opties zijn er i.p.v. een doublure? Hoe kun je de leerling, die achterloopt in zijn  (didactische) ontwikkeling ondersteunen in zijn schoolloopbaan, zonder dat zitten blijven de enige optie is?

16:30 uur           Afsluiting