Stadsdeelbijeenkomst NO NW


Evenementgegevens


Agenda

12.45 uur – Inloop met koffie en thee

13.00 uur – Welkom en opening

13.05 uur – School in verbinding (Simone de Vries; Coördinator bewegingsonderwijs en Projectcoördinator School in Verbinding Stichting SchOOL)

Een korte presentatie over hoe samenwerkende partners bij kunnen dragen aan het succes van onze kinderen en ze hun beter kunnen toerusten op hun toekomst. Een inzet die recht doet aan de brede ontwikkeling van een kind en hem of haar toerust met 21e -eeuwse vaardigheden. Binnen en buiten schooltijd.

13.15 uur – Jeugdcultuurfonds (Jules Wolthuis; voorzitter Jeugdcultuurfonds Lelystad)

Een korte presentatie over de inhoud en betekenis van het Jeugdcultuurfonds in Lelystad en de rol die aanwezigen kunnen spelen om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen.

13.25 uur – OT nieuwe stijl (Laura Stroo; Schoolpsycholoog ZIEN in de Klas en Elke van Huffelen jeugdverpleegkundige GGD Flevoland)

Gezamenlijk kijken naar stand van zaken JGT nieuwe stijl en OT nieuwe stijl, eerste ervaringen uit wisselen en middels leuke werkvormen elkaar inspireren.

14.25 uur – Pauze

14.30 uurPassende opvang (Desiree Kornelis; lid projectgroep passende opvang)

Informeren en in gesprek gaan over hoe passende opvang vorm krijgt.

14.55 uur – Evaluatie en afsluiting