Netwerkbijeenkomst Lelystad


Evenementgegevens


Agenda netwerkbijeenkomst dinsdag 20 november 2018:

thema voor deze bijeenkomst:

Samenwerking in de wijk versterken op basis van kwaliteiten en ondersteuningsbehoeften

09.00-09.05 uur opening

09.05-09.10 uur elkaar vertellen aan de hand van een foto waar je trots op bent

09.10-09.40 uur doorontwikkeling van de schoolondersteuningsprofielen door Leoni Ax en Klasien Rijpkema (Covalente).

Er zal uitleg worden gegeven over het proces van het updaten van het SOP en de vragenlijst die de scholen 21 november zullen ontvangen. Voor het optimaliseren van de vragenlijst en het format is samengewerkt met de ‘denktank’, bestaande uit directeuren, een bestuurder en ib-ers.  Zij hebben hun input en feedback gegeven vanuit de praktijk en zullen in het tweede gedeelte van de presentatie wat vertellen over hun ervaringen. Toelichting door een werkgroeplid over het proces en de ervaring van de vragenlijst en de testfase.

09.40-09.55 uur ‘Samenwerking in de wijk’ door Laura Stroo namens OT (introductie)

We willen binnen heel Lelystad de samenwerking in de wijken graag versterken. Zo is er een oproep gedaan door scholen om gelijke draagkracht te creëren bij het aannemen van jonge risico leerlingen. We gebruiken dit moment op de netwerkbijeenkomst om per wijk en scholengroepje te verkennen hoe we dit gezamenlijk kunnen oppakken. Na de pauze gaat iedereen aan de hand van een werkvorm het probleem verkennen en wijkafspraken maken, zodat alle kinderen worden opgevangen en scholen hierin gelijke draagkracht hebben. Het is handig om ter voorbereiding alvast na te denken over de volgende vragen:

  • Om hoeveel leerlingen gaat het?
  • Zijn er specifieke momenten waarop je (jonge) risico leerlingen veel binnenkrijgt?
  • Welke criteria zijn van belang bij het al dan niet aannemen van een leerling?
  • Met wie bespreek je wie je wel of niet aanneemt? Is het alleen directie? IB? Leerkracht? Wordt het OT bijvoorbeeld hierin meegenomen?
  • Welke gezamenlijke belangen hebben we?
  • Welke afspraken kunnen we maken voor deze wijk, concreet?

 

09.55-10.15 uur pauze

10.15-11.00 uur Uitwerken ‘Samenwerking in de wijk’ door goede afstemming en het maken van concrete afspraken. Het is fijn als de aanwezige OT leden mee kunnen denken bij de scholen waar zij veel komen.

11.00-11.20 uur preventiemakelaar door Annemarie van Dam, Preventiemakelaar Jeugd en Gezin

Wij stellen graag aan jullie voor: de preventiemakelaar. Wat kunnen we voor het primair onderwijs betekenen? De preventiemakelaar heeft als doel samenhang te creëren in het aanbod van preventieactiviteiten voor kinderen, jeugd en gezinnen. En dit aanbod onder de aandacht te brengen bij ouders, jeugd en professionals. De preventiemakelaar is een samenwerking van Jeugd en Gezinsteam, GGD Flevoland en Welzijn Lelystad. Wij presenteren het huidige aanbod voor het primair onderwijs. En willen graag met jullie de leemtes in het aanbod zichtbaar maken en behoeftes inventariseren.

11.20-11.30 uur mededelingen Samenwerkingsverband

11.30 uur sluiting en netwerken