Startbijeenkomst samenwerking


Evenementgegevens


Voor deze startbijeenkomst is Vera Jansen uitgenodigd om onze gastspreker te zijn.

Vera werkt als adviseur passend onderwijs bij Over Onderwijs Gesproken (OOG). Ze houdt zich voornamelijk bezig met de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdhulporganisaties. Ze heeft kennis van het verbeteren van de aansluiting tussen passend onderwijs, zorg en jeugdhulp en de rol van de intern begeleider.

Voor deze bijeenkomst is het managementteam (directie en intern begeleider) van de school van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.