“uitrol aanpak inzet Klijnsmagelden; de rol van scholen” Dronten


Evenementgegevens


Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is het vaak niet gemakkelijk om mee te doen met hun leeftijdsgenootjes. Ouders hebben vaak niet voldoende te besteden voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, schoolreisjes of een fiets. Het kabinet stelt aan gemeenten vanaf 2017 jaarlijks een substantieel bedrag extra beschikbaar voor de intensivering van ondersteuning van kinderen in minima-gezinnen.

Op 11 april hebben wij samen met jullie een vruchtbare brainstorm gehad over de inzet van de middelen die de gemeente structureel van het Rijk ontvangt. Gezamenlijk zijn we gekomen tot goede en slimme manieren waarop deze middelen kunnen worden ingezet en hoe de rol van scholen hierin een plek zouden kunnen hebben. De resultaten van de brainstorm en andere gesprekken met maatschappelijke partners is in een plan van aanpak omgezet. Dit plan van aanpak is inmiddels vastgesteld door het college.

Om u kennis te laten nemen van deze aanpak en wat de expliciete rol van de scholen daarin kan zijn organiseren wij

 een bijeenkomst voor alle directeuren en IB-ers in de Open Hof De Zuid 2 te Dronten.

Stuur een mailtje waarin u aangeeft deel te willen nemen aan deze bijeenkomst aan c.van.der.veen@dronten.nl

PROGRAMMA VERVOLGBIJEENKOMST