AVI Robot

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten heeft 1 robotje aangeschaft dat door de basisscholen geleend kan worden voor een afgesproken periode (Per schoolweek € 30,–*, excl. BTW). Het is bedoeld voor leerlingen die tijdelijk niet op school kunnen/mogen komen en op afstand toch mee kunnen doen met de les. De AV1 robot zorgt ervoor dat […]


Wijzigingen wettelijke verplichting Schoolondersteuningsprofiel

Het SWV POLD en Codenz Dronten hebben een pilot uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ondersteuning binnen de scholen van het SWV POLD en de basisondersteuning. We deden deze pilot over het schooljaar 2021-2022  samen met Perspectief op School (POS).  Het Steunpunt Passend Onderwijs maakte onlangs bekend dat de regelgeving rondom het SOP gaat […]


School’s cool

Voorkomen van voortijdig schooluitval Doel van School’s cool is om te voorkomen dat kinderen eerder met school stoppen dan de bedoeling is. Dat kan door kinderen een steuntje in de rug te geven, zodat zij een goede start maken op hun nieuwe school van het voortgezet onderwijs. Persoonlijke, individuele begeleiding en de relatie tussen de […]


Netwerkbijeenkomsten POLD 25 maart en 30 maart 2021

De blijvende veiligheid van ons allen heeft tijdens de lockdown onverminderd onze aandacht. Dit maakt dat de bijeenkomsten van 25 maart en 30 maart 2021 fysiek geen doorgang vinden.    Via onze website www.pold.nl zult u op de hoogte gehouden worden hoe wij de bijeenkomsten vorm zullen gaan geven.


Positive behavior: TROTS

Organisaties bouwen bruggen: PBS & scholen & Buurtzorg teams Scholen die werken vanuit de principes van PBS ondersteunen leerlingen in het ontwikkelen van positief gedrag. PBS staat voor Positive Behaviour Support. Scholen gebruiken deze aanpak in het samen als team mét kinderen en ouders zorgen voor een fijne school (en een fijne wijk) voor iedereen. […]


Positive Behavior Support we kunnen het alleen maar samen doen

Help elkaar een beetje, we zijn met 17 miljoen mensen en we kunnen dit alleen maar SAMEN doen.’ zei premier Rutte onlangs tijdens een corona-persconferentie. Kinderen willen graag actief mee helpen. Scholen die werken vanuit de principes van PBS ondersteunen leerlingen in het ontwikkelen van positief gedrag. Scholen gebruiken deze aanpak in het samen als […]


SAMEN zorgen voor een veilige en fijne thuis-leer-werk-woon omgeving voor iedereen!

Volgens ons zagen we het allemaal aankomen, het verlengen van de huidige maatregelen tot en met dinsdag 28 april. Samen dragen we bij aan de veiligheid door thuis te blijven en afstand te houden… Hoe helpen we elkaar om het goed te (blijven) hebben met elkaar in en om het eigen huis én wat helpt […]


POLD(er)maatje

POLD(er)MAATJE Sinds twee weken, ontvangen de leerlingen die extra ondersteuning krijgen vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten (POLD), via de mail het POLD(er)MAATJE. Hiermee ondersteunen we leerlingen en ouders op afstand. Elke week behandelen we een ander onderwerp waarmee we een aanvulling geven op het thuiswerk wat ze van school ontvangen. Op deze manier […]


SAMEN zorgen voor een veilige en fijne thuis-leer-werk-woon omgeving voor iedereen!

Het is een bijzondere tijd waarin duidelijk wordt dat ook het onderwijs een vitale sector is in onze samenleving. Nooit eerder maakten wij mee dat het dagelijks leven zo stil kwam te liggen. Dat roept vragen op, brengt dilemma’s met zich mee en soms ook angst. Tegelijkertijd ontstaan er ook mooie initiatieven waarin mensen spontaan […]