Onderwijs Oekraïense kinderen : een kijkje achter de schermen

Het onderwijs aan de Oekraïense kinderen is op alle locaties in Lelystad en Dronten gestart. De eerste ervaringen worden uitgewisseld. Lees de uitgebreide versie van alle kijkjes achter de schermen in de derde nieuwsbrief over het onderwijs aan de Oekraïense kinderen. Hieronder de samenvatting vanuit de gemeente Dronten, Kbs De Toekomst, AZC school de Vlieger […]


Warm welkom Oekraïense kinderen

Vanuit de Taalklas op basisschool de Poolster en vanuit nieuwskomersschool AZC De Vlieger is er veel kennis en expertise over onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Samen met het TaalAdviesCentrum werken zijn aan de inrichting van het onderwijsaanbod en de inrichting van de lokalen voor het onderwijs aan de Oekraïnse kinderen. Een warm welkom op AZC de Vlieger in […]


Onderwijs aan Oekraïense kinderen van start

In Dronten en Lelystad gaat het onderwijs aan de Oekraïense kinderen van start. Vóór de meivakantie staat dit in het teken van kennismaken en vanaf 9 mei 2022 begint het onderwijsaanbod. We zien dat de kinderen en hun ouders uit Oekraïne in grote onzekerheid leven. Dit kan zijn weerslag hebben op het gedrag van een […]


Onderwijs aan kinderen uit Oekraïne

Door de oorlog zijn veel mensen gevlucht uit Oekraïne. Tussen de vluchtelingen die in Nederland aankomen zijn ook veel minderjarige kinderen. De Oekraïnse kinderen willen we een warm welkom geven. Het is belangrijk dat deze kinderen snel een plek in het onderwijs krijgen. Zo kunnen zij zoveel mogelijk een normaal leven oppakken. In de regio Lelystad en […]


Terugblik webinar OPP gedrag

Download hier de powerpoint Op 28 oktober staat het onderwerp ‘OPP Gedrag’ op de agenda. Nadat er vorig schooljaar twee bijeenkomsten over OPP orthodidactiek zijn geweest willen we ons dit jaar buigen over gedrag. Deze bijeenkomst is bedoeld voor zowel de intern begeleiders als de leerkrachten. Vanwege de Corona maatregelen hebben we gekozen om dit […]


POLDerplan werkwijze extra ondersteuning

De leerkracht is de belangrijkste schakel in het onderwijs. Hij of zij is de sleutel in de klas met een grote invloed op het kind. Passend Onderwijs Lelystad Dronten wil hier bij de werkwijze voor extra ondersteuning, meer invulling aan geven. De driehoek van leerkracht, leerling en ouders/verzorgers is hierbij onmisbaar. Met deze uitgangspunten richten […]


Ondersteuningsplan 2019 2023

Het ondersteuningsplan 2019-2013 ‘Samen realiseren we passend onderwijs in Lelystad en Dronten’ beschrijft de uitdagingen voor de komende vier jaar. Voor ons ligt er een grote gezamenlijke opdracht omdat, helaas nog steeds, meer kinderen dan landelijk gebruik maken van onze specialistische voorzieningen. Passend onderwijs blijft zich de komende jaren ontwikkelen en verbeteren. Ons samenwerkingsverband zal […]


Landelijke ontwikkelingen; blijf op de hoogte!

Passend Onderwijs is regelmatig in het nieuws. Denk aan de negende voortgangsrapportage die voor de zomervakantie door de Kamer is geleid, het thuiszitterspact o.l.v. Marc Dullaert, de internetconsultatie over voorgestelde wetswijzigingen en de voorgestelde wijzigingen m.b.t. instemmingsbevoegdheid ouders bij het OPP (ontwikkelingsperspectief). Regelmatig is daarbij de discussie over het effect van de invoering van Passend Onderwijs […]


Samenwerkingsverband nieuwe stijl

Het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Lelystad Dronten heeft vanaf het schooljaar 2016/2017 een nieuwe structuur….