Dyslexie (protocol 3.0) en extra leesondersteuning (ON3)

Wat je moet weten over extra leesondersteuning… Met NPO-gelden en met gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen wordt op scholen in Lelystad breed ingezet op extra ondersteuning van leerlingen. Mooi, want extra oefenen met lezen heeft zin! Door te oefenen kan bijna iedereen gewoon leren lezen. Voor een aantal leerlingen is dit verwerven van het technisch lezen echter niet […]


Online Leesconvent Dyslexie en Leesondersteuning niveau 3-4

Woensdag 20 januari 2021 werd het 1e Lelystadse Leesconvent gehouden over dyslexie en leesondersteuning op niveau 3-4. Deze bijzondere online bijeenkomst werd georganiseerd door POLD met medewerking van Mevr. Dr. F. Scheltinga, het RID, de IJsselgroep en de werkgroep dyslexie-onderwijs Lelystad. Ruim zestig leerkrachten, intern begeleiders en leesspecialisten schreven zich in. Het initiatief leek hiermee […]


Nieuwsbrief Dyslexie winter 2020

Editie: winter 2020. Dit is de Nieuwsbrief Dyslexie winter 2020. We zijn net opnieuw in lock-down en er komt weer veel op het onderwijs af. Praktische afronding voor de kerst en het opstarten van het online-onderwijs gaan gepaard met zorgen over de leerlingen, die opnieuw buiten beeld dreigen te raken.  Een nieuwsbrief Dyslexie heeft dan […]


Bijeenkomsten POLD najaar 2020

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zullen de gezamenlijke bijeenkomsten vanuit POLD tot januari 2021 fysiek geen doorgang vinden. Gedeeltelijk worden hiervoor alternatieven aangeboden. Lees verder


Nieuwbrief Dyslexie zomer 2020

Editie: zomer 2020. Dit is de Nieuwsbrief Dyslexie zomer  2020. Wat een bizarre periode hebben we achter de rug. Een periode van extremen in deze Coronatijd: sommige leerlingen hebben nauwelijks hinder ondervonden van de quarantaine of hebben zelfs genoten van de rust thuis. Anderen zijn voor scholen buiten beeld gebleven en hebben nauwelijks schoolwerk kunnen […]


Hoe om te gaan met aanmelding voor onderzoek/behandeling EED tot de zomer?

Leerlingen, die na het meetmoment van januari 2020 in het tweede traject ondersteuningsniveau 3 zijn gestart, hebben door de lockdown mogelijk te maken gehad met een onderbreking van deze extra hulp. Er zijn twee manieren om het leesdossier van de leerling toch op orde te krijgen bij een vermoeden van EED en aangetoonde overmacht: CITO […]


Factsheet dyslexie/EED-keten mei 2020

Na tweeënhalf jaar screening van de EED aanvragen en monitoring van de EED keten is het tijd om de balans op te maken. – Wat is ons uitgangspunt?– Wat hebben we – gezamenlijk – gerealiseerd?– Waar staan we nu?– Waar willen we naar toe? Dus kijk snel verder!


Dyslexie Nieuws Lelystad

De laatste nieuwsbrief is al even geleden, maar we pakken graag de draad weer op. In deze update informeren we jullie over de ontwikkelingen in 2019. Daarin is onze aandacht uitgegaan naar het vervolg van de LEA 2019-2022, de OAB, waar onze verzoeken naar omgeleid zijn. Eén van de constateringen uit de Monitor 2018 is […]


Uitwisselingsmarkt voorschools-basisschool

De eerste facultatieve bijeenkomst van 2019 stond in het teken van de uitwisseling tussen de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen van Dronten en Lelystad. In congrescentrum de Pijler in Lelystad werd op 14 januari j.l. tussen 13.30 uur en 15.30 uur een uitwisselingsmarkt gehouden. Intern begeleiders, onderbouwcoördinatoren en leerkrachten onderbouw gingen in gesprek met pedagogisch medewerksters, therapeuten, […]