Extra ondersteuning voor leerlingen met leesproblemen/dyslexie in Lelystad in 2023

In 2021 en 2022 hebben we in Lelystad gewerkt met twee aanbieders, die de dyslexiezorg uitvoerden: RID en Zien in de Klas. We zijn blij te kunnen vertellen dat deze partijen ook voor de komende jaren door de gemeente Lelystad gecontracteerd zijn. Dat betekent dat we nu voor vier jaar met vertrouwde gezichten de zorg […]


Landelijke kennisfestival “Lees en tel mee” (voorheen: dyslexiecongres Lexima)

POLD is voor de zomervakantie door de organisatoren van het festival ‘Lees en tel mee’ gevraagd om iets te vertellen over het programma ‘leesondersteuning’ in Lelystad. Hoe ziet het eruit? Hoe is het tot stand gekomen? Wat zijn de succesfactoren en de valkuilen? Wat levert het op? Samen met de twee zorgaanbieders RID en Zien […]


Leesondersteuning ON3

De eerste drie interventies zijn in 2021 gestart. Voor interventie 4 en 5 hebben in 2021 pilots gedraaid. Deze interventies worden in 2022 uitgerold en doorontwikkeld. Voor de 5e interventie wordt momenteel input opgehaald bij een tiental scholen die veel te maken hebben met meertalige kinderen. Samen met de expertise van de Taalklas. de zorgaanbieders […]


Lelystad-brede Integrale Monitor leesproblemen en dyslexie 2021

POLD monitort al jaren in opdracht van de gemeente Lelystad de cijfers EED.  Per 2021 is deze monitoring – mede in opdracht van de gezamenlijke schoolbesturen – gekoppeld aan de interventies op ondersteuningsniveau 3 (ON3), de specifieke leesbegeleiding in kleine groepjes leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve gegevens vanuit DUO, scholen en zorgaanbieders. Voor […]


Dyslexie (protocol 3.0) en extra leesondersteuning (ON3)

Wat je moet weten over extra leesondersteuning… Met NPO-gelden en met gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen wordt op scholen in Lelystad breed ingezet op extra ondersteuning van leerlingen. Mooi, want extra oefenen met lezen heeft zin! Door te oefenen kan bijna iedereen gewoon leren lezen. Voor een aantal leerlingen is dit verwerven van het technisch lezen echter niet […]


Online Leesconvent Dyslexie en Leesondersteuning niveau 3-4

Woensdag 20 januari 2021 werd het 1e Lelystadse Leesconvent gehouden over dyslexie en leesondersteuning op niveau 3-4. Deze bijzondere online bijeenkomst werd georganiseerd door POLD met medewerking van Mevr. Dr. F. Scheltinga, het RID, de IJsselgroep en de werkgroep dyslexie-onderwijs Lelystad. Ruim zestig leerkrachten, intern begeleiders en leesspecialisten schreven zich in. Het initiatief leek hiermee […]


Nieuwsbrief Dyslexie winter 2020

Editie: winter 2020. Dit is de Nieuwsbrief Dyslexie winter 2020. We zijn net opnieuw in lock-down en er komt weer veel op het onderwijs af. Praktische afronding voor de kerst en het opstarten van het online-onderwijs gaan gepaard met zorgen over de leerlingen, die opnieuw buiten beeld dreigen te raken.  Een nieuwsbrief Dyslexie heeft dan […]


Bijeenkomsten POLD najaar 2020

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zullen de gezamenlijke bijeenkomsten vanuit POLD tot januari 2021 fysiek geen doorgang vinden. Gedeeltelijk worden hiervoor alternatieven aangeboden. Lees verder


Nieuwbrief Dyslexie zomer 2020

Editie: zomer 2020. Dit is de Nieuwsbrief Dyslexie zomer  2020. Wat een bizarre periode hebben we achter de rug. Een periode van extremen in deze Coronatijd: sommige leerlingen hebben nauwelijks hinder ondervonden van de quarantaine of hebben zelfs genoten van de rust thuis. Anderen zijn voor scholen buiten beeld gebleven en hebben nauwelijks schoolwerk kunnen […]