OVERSTAPPEN van het S(B)O naar regulier

Wanneer de tijdelijke TLV van een leerling afloopt, gaat deze in principe terug naar de reguliere school (van herkomst). Tijdens de Stadsdeelbijeenkomsten (Lelystad) en het IB/Directeurenoverleg (Dronten) in oktober 2017 is het belang aangegeven dat beide scholen met elkaar in gesprek gaan. De S(B)O brengt de onderwijsbehoeften in kaart, de reguliere school beoordeelt of zij […]