Brochure arrangementsklas VO/VSO Basis/Kader

De jarenlange samenwerking tussen het regulier voortgezet onderwijs van de SVOL, Groenhorst en het voortgezet speciaal onderwijs van de Eduvier onderwijsgroep in Lelystad in navolging van de arrangementsklas T/H/V geleid tot een arrangement VO/VSO op twee scholen in Lelystad voor Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Dit arrangement wordt uitgevoerd in twee scholen,  op Groenhorst en op […]


Bijeenkomst digidoor(zorg) 3 oktober 2016

Maandag 3 oktober was de eerste trainingsbijeenkomst voor Digidoor(zorg) in Dronten. Hierbij waren IB’ers uit Dronten aanwezig, die uitleg kregen over het werken met Digidoor. Ook was er ruimte voor het stellen van vragen en het wegnemen van eventuele knelpunten. In Dronten wordt er gewerkt met het administratieprogramma Parnassys wat goed aansluit bij het overdrachtsprogramma Digidoor(zorg). De […]


Data informatieavonden, open- en inschrijfdagen VO bekend.

Jaarlijks wordt er door de VO scholen in Lelystad een overzicht verspreid met daarop de data van de informatieavonden voor ouders, opendagen en inschrijfdata. De verschillende data zijn nu bekend en u kunt de poster hier downloaden.  


Positive Behavior Support

OBS de Vuurtoren is in schooljaar 2015-2016 enthousiast gestart met Positive Behavior Support (PBS). PBS is bedoeld voor alle scholen die behoefte hebben aan een schoolbrede aanpak van gedrag om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat het leren bevordert. Buitenlands onderzoek naar SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support) laat zien dat de aanpak positieve […]