Wie praten er mee binnen POLD

SAMENWERKEN is het motto van en binnen POLD. Dat kunnen we als bureauorganisatie POLD niet alleen. Samenwerken geldt voor alle betrokken partners op de werkvloer. Samenwerken vraagt ook om inspraak en medezeggenschap bij ontwikkelingen Passend onderwijs. De inspraak en medezeggenschap is binnen POLD ingericht met de OPR (Ondersteuningsplanraad) en PR (programmaraad). De OPR bestaat uit […]


Ondersteuningsplanraad (OPR) POLD

De Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat sinds de oprichting van het samenwerkingsverband en kan gezien worden als het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband POLD. De OPR bevat momenteel 11 leden waarvan 7 mensen uit de personele geleding en 4 mensen uit de ouder geleding. Gestreefd wordt naar een evenwichtige bezetting met een stemverhouding die in balans is. Er […]


Inspectiebezoek POLD

Het onderzoek van de inspectie is afgerond. De inspectie onderzoekt bij samenwerkingsverbanden of er voldoende kwaliteit wordt gerealiseerd en of het samenwerkingsverband goede samenwerking blijft verzorgen rond passend onderwijs. Vorige keer bij het onderzoek zijn tekortkomingen benoemd t.o.v. de kwaliteitszorg en onderwijsresultaten. Na het inspectiebezoek  in 2019 hebben we verder gewerkt aan onderwijsresultaten en kwaliteitszorg […]


Op zoek naar leden voor de Raad van Toezicht

Voor het onafhankelijk orgaan dat toezicht zal houden op de resultaten van het samenwerkingsverband in een Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een voorzitter en 2 leden. De advertentie verschijnt zaterdag 11 maart 2017 in de Stentor en woensdag 15 maart 2017 in de FlevoPost. Reageren kan tot uiterlijk 29 maart 2017, de gesprekken zijn […]