Review

Wat ontzettend gaaf dat ik een leerkracht van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten mocht interviewen over het effect van de extra ondersteuning van Passend Onderwijs. Wat een mooie gedragsverandering heb ik mogen zien bij deze leerling in deze klas bij deze leerkracht. Zowel de leerkracht als de leerling hebben handvatten gekregen om weer verder samen […]


Cursus Handelingsgerichte diagnostiek en dyslexie

De orthopedagogen/ psychologen en specialisten van het samenwerkingsverband Passend onderwijs Lelystad-Dronten hebben aan een zeer inspirerende cursus Handelingsgerichte diagnostiek en dyslexie mogen deelnemen onder leiding van schoolpsycholoog/kinder-en jeugdpsycholoog mevr. Drs. Beatrijs Brand. Handelingsgerichte diagnostiek is praktisch en doelgericht! Handelingsgericht werken adviseert geen standaard batterij. De handelingsgerichte diagnostiek gaat uit van het principe: ‘zo licht als mogelijk, […]


Dag van de Pedagogiek ‘Ontwikkeling in onderwijssituaties en jeugdhulp’

Op vrijdag 4 november 2016 was er een zeer leerzame ‘dag van de pedagogiek’. We willen graag een aantal highlights van deze dag met u delen!


Executieve functies versterken op school

Joyce-Cooper Kahn heeft een praktisch boek geschreven voor leerkrachten en leerlingbegeleiders over de processen in het brein die samen de handelingen aansturen die nodig zijn om een doel te bereiken.