Proefschrift School-Wide PBS

Binnen Lelystad heeft OBS de Vuurtoren bijgedragen aan het onderzoek van Monique Nelen van Hogeschool Windesheim. Inmiddels is het onderzoek afgerond. Op woensdag 1 september heeft Monique Nelen haar proefschrift met de titel “School-Wide Positive Behavioral Interventions and Support in Dutch Elementary Schools: The implementation and Effects of a Whole-School Intervention Approach” verdedigd. U kunt […]


Vacature managementassistent

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten (SWV PO 2403) is een samenwerking van 11 schoolbesturen met totaal 56 scholen in Lelystad en Dronten. Wij ondersteunen scholen en hun schoolbestuur bij het realiseren van passend onderwijs voor een optimale ontwikkeling van elke leerling. Het SWV heeft hiervoor een organisatie ingericht die bestaat uit twee werkeenheden: het Ondersteuningsbureau en […]