Terugblik: Netwerkbijeenkomst Lelystad 28 maart 2023

Thema: Basis versterken en interprofessioneel samenwerken Tijdens de netwerkbijeenkomst van 28 maart 2023 hebben we samen met onze netwerkpartners voortgeborduurd op het thema van vorige netwerkbijeenkomst; Versterken van de basis en interprofessioneel samenwerken. De dag begon met een klein ontbijtje en stond in het teken van informatie delen en netwerken. Na een aantal plenaire presentaties […]


Terugblik: Netwerkbijeenkomst Dronten 23 maart 2023

Thema: Basis versterken en interprofessioneel samenwerken Tijdens de netwerkbijeenkomst van 23 maart 2023 hebben we samen met onze netwerkpartners voortgeborduurd op het thema van vorige netwerkbijeenkomst; Versterken van de basis en interprofessioneel samenwerken. De dag begon met een klein ontbijtje en stond in het teken van informatie delen en netwerken. Na een aantal plenaire presentaties […]


Informatie bijeenkomst nieuwe directeuren en intern begeleiders

Op 22 september 2022 is er een informatiebijeenkomst geweest voor de nieuwe directeuren en intern begeleiders. In bijgaande Prezi is de werkwijze van het Samenwerkingsverband besproken. Aansluitend was er een bijeenkomst over dyslexie en leesondersteuning voor scholen in Lelystad waar informatie gedeeld werd over de mogelijkheden voor leesondersteuning en de aanvragen vergoede dyslexiezorg in Lelystad.De […]


Wijkgericht werken via Wijk OT:

In een wijk samen iets oppakken is natuurlijk niet nieuw; door alle eeuwen heen nemen mensen het initiatief om met hun eigen buurt het leven voor elkaar beter te maken. Samen afval opruimen, samen een Whatsapp groep delen, samen een auto gebruiken is geen nieuwe praktijk. Samen opvoeden ligt wat lastiger. Drie OT-wijken hebben daarom […]


Netwerkbijeenkomst Lelystad 16 november 2021

Thema: Preventie en Vroegsignalering In verband met de toenemende COVID besmettingen is het besluit genomen om onze netwerkbijeenkomst van 16 november 2021 niet fysiek door te laten gaan. We vinden het in het kader van de impact op de primaire processen van alle betrokkenen niet wenselijk om een risico te nemen op mogelijke extra besmettingskansen […]


Netwerkbijeenkomst Dronten en Lelystad maart 2021

0:00​ Agenda 0:13​ Inleiding 6:03​ Resultaten Passend Onderwijs 2020 24:25​ Ondersteuningsplan / Uitdaging 224:59​ ONT 31:52​ Ziezon (OZL) 35:05​ Uitdaging 4 35:15​ JGZ – PGO (7) 38:53​ Welzijn Lelystad 42:33​ Leerplicht Dronten 44:11​ MEEdoen in het onderwijs 47:04​ Uitdaging 5 47:29​ IVH 48:53​ KBC De Beestenboel Dronten 53:01​ De Leerroute Lelystad 57:36​ Dakpanklas TL/HAVO op […]


IB bijeenkomsten 3 en 5 maart 2020

Thema: de nieuwe routing TLV en de consequenties        Mededelingen: 8 mei 2020 is de uiterste inleverdatum TLV aanvragen huidig schooljaar Als vervolg op de bijeenkomsten van 3 en 5 maart worden de IB-bijeenkomsten van 12 en 14 mei 2020 voorbereid door de Denktank De Netwerkbijeenkomsten: 2 april (Dronten) en 7 april (Lelystad). Lelystad: arrangement extra […]


Internationaal bezoek

Internationaal bezoek op 18, 19 en 20 november 2019 Op 18 en 19 november heeft het SWV internationaal bezoek gehad in het kader van het Erasmus+ project. Het thema van dit jaar is inclusie. Door middel van job shadowing hebben twee leerkrachten van een basisschool uit Slovenië ervaren hoe we binnen ons Samenwerkingsverband vormgeven aan […]


Informatie ochtend voor nieuwe intern begeleiders en directieleden 10 en 12 september 2019

Op deze ochtend hebben we een groot aantal nieuwe intern begeleiders en directieleden uit Lelystad en Dronten mogen informeren over het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten. Alle informatie die op deze ochtend gegeven is kunt u terug vinden in de prezi die hieronder staat, tevens staan hier de factsheets die uitgedeeld zijn. prezi 2019 Informatiebijeenkomst […]