Bezoek van de Raad van Toezicht 20 september 2018


Datum:

Op donderdag 20 september waren de leden van de Raad van Toezicht (mw. Van Hees, dhr. Roeten en dhr. Soomers) van het Samenwerkingsverband Passend onderwijs Lelystad Dronten op bezoek bij het scholeneiland (Dukdalf/Zevensprong/Klimboom) aan het beursplein.

Bij het bezoek waren vanuit de scholen aanwezig:

Adrietta Bos (directie de Zevensprong)

Ludo van Doornik (directie de Klimboom)

Bianca Mahabier (directie de Dukdalf) was helaas verhinderd

Vanuit het Samenwerkingsverband  Marga van Amerongen-Romeijn (directeur SWV), Lieke van Oostwaard, Martine de Vries (specialisten SWV), Astrid van Loozen (begeleider SWV).

De Raad van Toezicht wilde graag in gesprek met de schoolleiding over hoe zij op het scholeneiland tot samenwerking zijn gekomen. De beide aanwezige directeuren hebben dit toegelicht aan de hand van een casus. Het wicked problem op het scholeneiland is de inschrijving van leerlingen vanuit het AZC en de daaruit voort komende taalproblematiek. Dit wicked problem is met elkaar ( SWV en het scholeneiland) afgelopen schooljaar besproken. Hieruit is onderstaand fact sheet tot stand gekomen, op deze wijze wordt voor nu gehandeld.

Vanuit het op samenwerking gerichte overleg is ook de organisatie voor de begeleiding voor de NT2-vraag van deze kinderen besproken, wie ‘kan’ de uitvoering doen, wat kost het, hoe kan dit intern georganiseerd worden. Alle scholen hadden te maken met volle klassen met al de nodige zorg. Uiteindelijk is men tot een mooi constructie gekomen, gericht op samenwerken: een taalklas. De kosten (strippen) worden gedeeld, naar rato. De aanwezige specialisten hebben uitleg gegeven over hoe de begeleiding voor de NT2-vraag van deze kinderen georganiseerd wordt. De taalspecialist is begonnen, en heeft gedurende de tijd het aanbod aangepast aan de hulpvraag van de kinderen. Het doel van de ondersteuning is om spelenderwijs kinderen te helpen hun taalachterstand in te lopen en hun woordenschat te vergroten. De kinderen kunnen hun talenten inzetten om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Naast de leerling richt de begeleider zich ook op de leerkracht. De leerkracht wordt meegenomen in de begeleiding van de leerling. Er worden tools en strategieën aangeboden die inzetbaar zijn in de klassensituatie. Om te zorgen dat eenieder spreekt over een complete groep kinderen, met dezelfde ondersteuningsbehoefte, wordt voortaan de term ONT leerlingen gehanteerd, ONT-leerlingen zijn alle leerlingen met een Ondersteuningsbehoefte op de Nederlandse Taal.

Na een rondleiding door de beide directeuren door hun eigen school is het bezoek afgesloten. Duidelijk is naar voren gekomen dat men gezamenlijk (scholeneiland en SWV) de toekomst heel positief tegemoetziet, ook om meer gezamenlijk te kunnen opzetten en uit te voeren. Ook andere scholeneilanden hebben inmiddels contact opgenomen met de scholen van het Beursplein om informatie in te winnen. De Raad van Toezicht gaf na afloop van het gesprek aan dat zij het bijzonder op prijs stellen dat de scholen tijd en ruimte voor hen hebben vrij gemaakt, het gesprek helder en informatief was en men op deze wijze meer inzicht heeft gekregen hoe passend onderwijs vorm krijgt, zij zien dat geheel in ontwikkeling is.