Bijeenkomst meer-en hoogbegaafdheid


Datum:

De bijeenkomst meer- en hoogbegaafdheid voor leerkrachten en intern begeleiders van Lelystad en Dronten stond in het teken van het stellen van vragen aan de hand van de taxonomie van BLOOM. Hoe kunnen we (pientere) leerlingen al bij het activeren van de voorkennis aanspreken op hun hogere denkorde?  Welke vragen moeten we dan stellen?

img_3284

Aan de hand van de eigen rekenmethode zijn de 3 deelnemers van SCPO De Driesprong intensief aan het werk geweest met de workshopleider Manon Hulsbeek. Zij konden op deze wijze een instructieles kritisch bekijken en voorbereiden om meer aan de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafden tegemoet te kunnen komen.

img_3286

Op  07-03-2017 is er weer een bijeenkomst meer- en hoogbegaafdheid. Wij hopen dan meer deelnemers te mogen begroeten.

Hieronder vindt u de presentatie van Manon Hulsbeek:

2016-2017-pp-implementatiebijeenkomst-1