Landelijke ontwikkelingen; blijf op de hoogte!

Passend Onderwijs is regelmatig in het nieuws. Denk aan de negende voortgangsrapportage die voor de zomervakantie door de Kamer is geleid, het thuiszitterspact o.l.v. Marc Dullaert, de internetconsultatie over voorgestelde wetswijzigingen en de voorgestelde wijzigingen m.b.t. instemmingsbevoegdheid ouders bij het OPP (ontwikkelingsperspectief). Regelmatig is daarbij de discussie over het effect van de invoering van Passend Onderwijs […]