1 Trainingen

Welkom bij de POLDer Academie

In deze digitale omgeving staan de online trainingen voor leerkrachten en interne begeleiders waarvan een leerling extra ondersteuning krijgt. Deze trainingen zijn onderdeel van POLDerkracht dat past in het POLDerplan (onze werkwijze voor extra ondersteuning).

De begeleiding van leerkrachten of intern begeleiders doen we onder de term POLDerkracht. Naast de online training bieden we hierbinnen ook begeleiding op maat in de klas, de moeilijke groep aanpak, de nieuwsbrief POLDerkracht en themacafe’s aan. De begeleiding van de leerling doen we onder de term POLDermaatje.

Hieronder stellen we ons voor, bekijk je de uitleg over het POLDerplan en start je een van de online trainingen. Veel succes en plezier!