Dag van de Pedagogiek ‘Ontwikkeling in onderwijssituaties en jeugdhulp’


Datum:

Op vrijdag 4 november 2016 was er een zeer leerzame ‘dag van de pedagogiek’.

We willen graag een aantal highlights van deze dag met u delen!

  • Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de Toolbox Mediaopvoeding ontwikkeld. Ouders weten vaak niet waar zij goede antwoorden over kind en media kunnen vinden. Beroepskrachten kunnen ouders helpen bij het vinden van die antwoorden. Titel: Media gewoon opvoeden?
  • Preventief Interventie Team: kortweg PIT, Met het Preventief Interventie Team, kiest de gemeente Amsterdam een nieuwe benadering van kinderen die risico lopen af te glijden naar crimineel gedrag. De opdracht luidt: actief en preventief ingrijpen en doen wat nodig is om jongeren op het rechte pad te houden. Voor meer informatie klik hier.
  • mazesonline.nl Deze site is bedoeld voor kinderen met leesproblemen. Via deze site kunnen leerlingen een korte digitale leestaak, de Maze-taak, maken. Het idee is dat deze Maze-taken wekelijks worden afgenomen om de voortgang van leerlingen op het gebied van lezen te kunnen meten. Leerkrachten kunnen de data die uit het onderzoek komt gebruiken om hun instructie voor dit kind aan te passen.
  • richtlijnenjeugdhulp.nl Op deze website staan richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming om professionals te ondersteunen in het dagelijks werk. Op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten geven richtlijnen onderbouwde aanbevelingen voor het handelen. Er zijn 14 onderwerpen, ADHD, crisisplaatsing, ernstige gedragsproblemen, kindermishandeling, ga voor meerdere onderwerpen naar de site.