Hebt u vluchtelingenkinderen op uw school?


Datum:

Hebt u vluchtelingkinderen op school, dan breng ik graag onderstaand bericht onder uw aandacht.  Ook als u minder dan vier vluchtelingkinderen op school hebt, kunt u voor onderstaande bekostiging in aanmerking komen.

Vóór 24 december 2e jaar bekostiging onderwijs vluchtelingenkinderen aanvragen

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen tot 24 december een aanvraag indienen voor bijzondere bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen die voor het tweede jaar in Nederland verblijven. Ook als het om een, twee of drie kinderen op uw school gaat, komt de school hiervoor in aanmerking.

Aanvragen kunnen worden ingediend via formuliernummer ‘DUO 60102’ dat te downloaden is op www.duo.nl

Uitgebreide berichtgeving hierover: http://www.avs.nl/artikelen/vr24december2ejaarbekostigingonderwijsvluchtelingenkinderenaanvragen

Met vriendelijke groet,

Petra van Haren, Voorzitter AVS