IB bijeenkomsten 3 en 5 maart 2020


Datum:

Thema: de nieuwe routing TLV en de consequenties       

Mededelingen:

 • 8 mei 2020 is de uiterste inleverdatum TLV aanvragen huidig schooljaar
 • Als vervolg op de bijeenkomsten van 3 en 5 maart worden de IB-bijeenkomsten van 12 en 14 mei 2020 voorbereid door de Denktank
 • De Netwerkbijeenkomsten: 2 april (Dronten) en 7 april (Lelystad).
 • Lelystad: arrangement extra ondersteuning ‘De Huif’ stopt aan het eind van dit schooljaar

Hannah Buisman-Karst nam ons mee in de nieuwe routing TLV. Aan de orde kwamen o.a.:

 • De aanleiding voor de nieuwe routing TLV   
 • De verschillende rollen in het OT/BT/CvB
 • De stappen in het proces
 • Het tijdpad
 • De deskundigenadviezen na de aanvraag
 • Het alternatief arrangeren
 • Het nieuwe aanvraagformulier
 • Het OPP (minimaal 6 mnd. actief en maximaal 6 mnd. geleden geëvalueerd)

Aan de hand van een handout (zie onderstaande link) werd eea toegelicht. Omdat de deskundigenadviezen op basis van het dossier zullen worden uitgevoerd na de indiening van de aanvraag is de kwaliteit van het dossier cruciaal. Het handelingsgericht werken is hierin geborgd en komt naar voren in de verslaglegging. De casus is minimaal twee keer besproken in het OT/BT/CvB. De inbreng van de rollen in het OT/BT/CvB (directie, intern begeleider, orthopedagoog, ouders, schoolmaatschappelijk werker en jeugdverpleegkundige/jeugdarts) is duidelijk zichtbaar. Het maatschappelijk aspect wordt benadrukt.

De begeleider passend onderwijs is trajectbegeleider, procedureel inhoudelijk. Zij kan worden gevraagd om mee te denken, maar is geen onderdeel van het OT. Zij doet uitspraak over (de kwaliteit) van het traject.

Na de uitleg van Hannah is plenair ingegaan op vragen of is in groepen aan de hand van een casus geoefend met het invullen van het nieuwe aanvraagformulier, met specifieke aandacht voor de inbreng van de verschillende rollen in het OT/BT/CvB en de mogelijkheden voor het alternatief arrangeren.

Hieronder vindt u de links naar de documenten: