ib directeuren overleg 17 november 2016


Datum:

Lees hier het verslag met onderwerpen over Digidoor (zorg), dossieranalyse, een toelichting op het ondersteuningsteam en good practices van zorgplicht. Vult u ook de evaluatie in?

Tijdens dit overleg is er informatie gegeven door Joop Aalbers; Beleidsmedewerker PO/VO en helpdesk digidoor(zorg). Intentie is dat de scholen van Dronten een aanvraag TLV of een aanvraag Extra ondersteuning aanvragen binnen deze beveiligde omgeving vanaf 1 januari 2017.

img_3502

Daarnaast is er door de deelnemers actief deelgenomen aan de activiteit dossieranalyse (dossiers LWOO en PRO) van de collega’s vanuit het Almere College en het Ichthus College. Deze activiteit werd georganiseerd door Tiny Haasjes, Nico van Wijngaarden en Jelte Conradie. Zij hadden casussen uit de praktijk meegenomen.

img_0016      img_0017

In de nieuwsflitsen heeft Marga van Amerongen informatie gegeven over het ondersteuningsteam. Er is een werkgroepje gevormd dat mee gaat denken over de borging van de duurzame inrichting van het ondersteuningsteam. Dit werkgroepje bestaat uit:

Irene Heijnen, Martine de Vries, Marcel van As, Geelke v.d. Worp, Marijke v.d. Hoorn, Marga van Amerongen, Karin Zegeling en Astrid van Loozen.

img_3507      img_3511

Als afsluiting zijn er in groepjes ervaringen over good practice uitgewisseld met betrekking tot de zorgplicht.

De informatie over de morgen vindt u hier:

powperpoint-bijeenkomst-swv-lelystad

stroomschema-versie-mrt-2015

digidoorzorg

richtlijnen-lwoo-criteria-pro


 

Evaluatie IB/directeurenoverleg 6 april 2017

  • Uw gegevens