IB Netwerk 21 mei 2019 Dronten & 23 mei 2019 Lelystad


Datum:

De veranderende rol van de Intern Begeleider

  Doel van deze IB-bijeenkomst:

Intern begeleiders ontwikkelen deze ochtend een beeld van een toekomstbestendige invulling van de taak van de intern begeleider en hoe dat een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de school.

Voorafgaand aan onderstaande workshops werd in Dronten aandacht gevraagd voor de evaluatie van “De Twijn”. Edith van Oers licht kort toe welke ondersteuning er via het Samenwerkingsverband bij “De Twijn” kan worden aangevraagd. (NB. Voor Lelystad is deze ondersteuning beschikbaar bij “De Kleine Prins”). Om zicht te krijgen op ervaringen en wensen van scholen werden in de pauzes één-op-één gesprekken gevoerd.

Esther en Yvonne                    Eline de Vries  

Voorafgaand aan onderstaande workshops werd in Lelystad een good-practice gedeeld door Eline de Vries, bovenschools directeur en projectleiding Passend Onderwijs van SCPO. Zij vertelde over het wijkbrede Ondersteuningsteam dat is opgezet in ATOL-wijk. Het doel is het aanpakken van gedeelde problematieken, het versterken van de samenwerking om samen meer en beter Passend Onderwijs te kunnen bieden. Het advies was vooral om niet af te wachten, maar pro-actief aan de slag te gaan. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Eline (Wingerd) of met Iris (Optimist).

Vervolgens werden 3 workshoprondes gehouden:

Workshop 1 door Ester Schoonderwoerd:

Van probleem naar hulpvraag….

Doelen van de workshop:

– IB’ers begrijpen waarom leerkrachten geen hulpvragen stellen.
– IB’ers brengen in kaart in hoeverre het team scholing nodig heeft in het goed kunnen opstellen van een hulpvraag.
– IB’ ers kunnen leerkrachten coachen in het ombuigen van een probleem naar een hulpvraag.

Workshop 2 door intern begeleiders van Dronten en Lelystad:

Expertise in de school en de rol van de intern begeleider 

  • Welke expertise heb je in huis?
  • Hoe heb je dit georganiseerd? Hoe is dit ontstaan?
  • Wat levert het op?
  • Organisatie,wat doe jij om de samenwerking met expertise te organiseren? Hoe stuur je dit aan? Wie neemt initiatief? Wie borgt?
  • Communicatie hoe informeer je het team, directie over expertise, hoe weet je hoe de jeugdhulp en de gemeente werkt? Hoe weet je hoe expertise gefinancierd wordt?
  • Verantwoordelijkheid; hoe bepaal jij wie waarvoor verantwoordelijk is? Met wie stem je dit af? Is het jouw (afgesproken) taak? Hoe deel je eigenaarschap?

                 

Workshop 3 door Begeleiders Passend Onderwijs Dronten en Lelystad

Middelen Passend Onderwijs           

Doel van de workshop: inzicht geven in de besteding van de middelen passend onderwijs

middelen-passend-onderwijs-2123-mei-2019

Tenslotte zijn de thema’s voor volgend schooljaar geïnventariseerd:

inzet taaltrein         zorg samen inzetten         expertise in de school / verdiepen
bijeenkomst met SO en SBO                  minder tlv hoe realiseren?
eigenaarschap leerkrachten      OPP             intake

creatief met middelen       tandem ib-dir              de sociale kaart
ondersteuningskaart
                      binnen school i.p.v. doorverwijzen
voorschools afspraken        toelichting expertise      coaching ib-lk
hoe zelf zorg organiseren?

Evaluatie IB Bijeenkomst 21 mei & 23 mei 2019

  • Uw gegevens