IB netwerk bijeenkomst 3-10-2017 en 12 -10-2017


Datum:

De veranderende rol van de intern begeleider, gastspreker Wim Meijer

Wim Meijer was jarenlang universitair hoofddocent bij de opleiding Pedagogiek en Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Wim Meijer is specialist op het terrein onderwijsbegeleiding en passend onderwijs. Hij ontwierp de methodiek van consultatieve leerlingbegeleiding. Na zijn loopbaan aan de Rijksuniversiteit Groningen verzorgt hij voorlichting en trainingen en is hij als zelfstandig adviseur actief bij uiteenlopende onderwijsinstellingen.

    

foto 3 oktober                                                        foto 12 oktober

Het jaarthema voor het schooljaar 2017-2018 is de veranderende rol van de IB’er. Dit thema zal als een rode draad door het schooljaar lopen.

  

foto 3 oktober                                                                fot0 12 oktober

Wat wordt er van jou als ib’er in verschillende onderwijsleersituaties verwacht/gevraagd? Eén aspect hiervan is het gesprek met de leerkracht over een leerling. Je kan de leerkracht uitvragen op vaardigheden en kennis…bewust maken van het eigen handelen…wat draag je uit als IB’er …ik (IB) ben er om jou hierin te ondersteunen! Cruciaal is om de juiste (coaching) vragen te stellen in de juiste onderwijsleersituaties. De focus komt te liggen op het doel en niet op “de diagnose”.

   

foto 3 oktober                                                        foto 12 oktober

Punten om mee te nemen in uw eigen situatie:

wat betekent een veranderende rol voor u als intern begeleider?

  • wat heeft u nodig om een meer coachende rol waar te maken?
  • waar zou u morgen al (hoe klein ook) een begin mee kunnen maken ?

wat betekent het aannemen van een coachende rol voor het team?

  • welke verwachtingen leven er in uw team met betrekking tot uw rol als ib?
  • biedt het team u voldoende ruimte om een rol verandering door te voeren?

 

Aan het einde van de bijeenkomst heeft elke ib-er de onderstaande opdracht ingevuld en in een enveloppe gestopt:

   Wat is er aan het eind van het schooljaar veranderd?

In het IB-netwerk van 5-06-2017 en 7-06-2017 komen deze enveloppes weer terug.

Mededelingen:

  • 18 oktober 2017 bijeenkomst “moeilijke gesprekken met ouders”, inschrijven via de site. Voor leerkrachten, intern begeleiders, directieleden.
  • Indien er vragen zijn over de toeleiding dyslexie kunt u contact opnemen met Ellen Gommer.  Op de site staat de uitgewerkte nieuwe routing voor de scholen in Lelystad.
  • Instemming ouders bij passend onderwijs: wetswijziging per 1-08-2017. Deze wetswijziging bepaalt dat de school altijd in samenspraak met ouders moet vaststellen welke zorg en ondersteuning een leerling krijgt

 

  met dank aan theater Posa

PP lelystad dronten 2017 B

 

Korte reacties na afloop van 1 woord:

We zien graag de evaluatie van 3 oktober en 12 oktober tegemoet.

 

Evaluatie format - De veranderende rol van de IB-er

  • Uw gegevens