IB netwerk Dronten


Datum:

Na een plenair gedeelte over recente landelijke ontwikkelingen door Laura Stroo en Nina Mast van “Zien in de klas” kon er gekozen worden uit vier hoeken.

        

 1. OPP-gedrag Werkvorm intervisie OPP gedrag
 2. HGW 2.0  Essentie van  2.0 (1)
 3. Groepsplanloos werken 9 w’s en owbehoeften formuleren (1)
 4. De rol van de interne begeleider in het aanzwengelen en implementeren van vernieuwingen.De weg naar Eigenaarschap

Laura en Nina hadden concreet materiaal meegenomen voor de verschillende hoeken.

De gesprekken in de hoeken waren inspirerend en motiverend. Goed om van elkaar te horen waar een ieder mee bezig is.

       

http://prezi.com/phw0ckwcj_yd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Na de pauze heeft Yvonne Huurnink ons verteld over de arrangementen van “De Twijn”.

        

Extra ondersteuning vanuit de Twijn is voor reguliere basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. Indien de onderwijsbehoeften meer vragen dan de basisondersteuning kan bieden is het mogelijk extra ondersteuning aan te vragen.

Op de site https://www.pold.nl/ staat de route beschreven hoe extra ondersteuning aangevraagd kan worden.

Wat doet een specialist passend onderwijs zoal?

 • Informatie geven over de aard van de beperking en/of ziekte van de leerling en de consequenties daarvan voor het onderwijs.
 • Voorlichting geven en adviseren over ondersteunende programma’s, leer- en hulpmiddelen, aangepast meubilair.
 • Observaties uitvoeren en die bespreken.
 • Speciale programma’s ontwikkelen.
 • Plannen en protocollen opstellen.
 • Leerkrachten en zorggroepen ondersteunen.

De specialist passend onderwijs bespreekt met de intern begeleider van de school en de ouders van de leerling welke specifieke onderwijsvragen er zijn. Ze bekijken samen de oplossingsmogelijkheden en stellen daar in nauw overleg een plan voor op. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatieverwerking, werktempo, fijne en grove motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

        

Bij de ondersteuning van leerling, ouders en school kan de specialist passend onderwijs binnen de Twijn een beroep doen op de volgende disciplines:

 • ergotherapeut
 • orthopedagoog
 • verpleegkundige
 • specialist bewegingsonderwijs
 • schrijfspecialist
 • School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

de Twijn Regionaal expertiseteam LG LZK ZMLK

Evaluatie IB Netwerk Dronten 07-02-2017

 • Uw gegevens