Informatie bijeenkomst nieuwe directeuren en intern begeleiders


Datum:

Op 22 september 2022 is er een informatiebijeenkomst geweest voor de nieuwe directeuren en intern begeleiders. In bijgaande Prezi is de werkwijze van het Samenwerkingsverband besproken. Aansluitend was er een bijeenkomst over dyslexie en leesondersteuning voor scholen in Lelystad waar informatie gedeeld werd over de mogelijkheden voor leesondersteuning en de aanvragen vergoede dyslexiezorg in Lelystad.
De bijhorende factsheets en toelichtingen van beiden bijeenkomsten zijn te vinden op de website https://www.pold.nl/voor-scholen/downloads/