Informatie ochtend voor nieuwe intern begeleiders en directieleden 10 en 12 september 2019


Datum:

Op deze ochtend hebben we een groot aantal nieuwe intern begeleiders en directieleden uit Lelystad en Dronten mogen informeren over het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten.

Alle informatie die op deze ochtend gegeven is kunt u terug vinden in de prezi die hieronder staat, tevens staan hier de factsheets die uitgedeeld zijn.

prezi 2019 Informatiebijeenkomst nieuwe IB directie

Praatplaat Passend Onderwijs Lelystad Dronten_PASSEND-8003 Praatplaat def

PASSEND-toelichting Basisondersteuning binnen het SWV

PASSEND DYSLEXIE

PASSEND NIEUWKOMERS

PASSEND-toelichting Basisondersteuning ONT

PASSEND OPSCHALINGSMODEL

PASSEND OVERSTAPPEN

PASSEND OVERSTAPPEN VOORSCHOOLS

PASSEND-toelichting van de voorschoolse periode naar de basisschool

PASSEND ZORGPLICHT

PASSEND-toelichting Schema zorgplicht

PASSEND PASSEND ONDERWIJS

PASSEND AV1 ALLEEN THUIS ZITTEN IS GEEN OPTIE

PASSEND SOP A3

PASSEND-toelichting Digidoor voor IB

PASSEND-toelichting Strippenkaartmethodiek

Jaarplanning 2019-2020 def.met locaties

2019-07-03 Ondersteuningsteam onderlegger

Evaluatie informatie ochtend nieuwe intern begeleiders en directies september 2019

  • Uw gegevens