Astrid van Loozen

Begeleider passend onderwijs

Positief, Verbindend, Zorgvuldig

Inlevend, meelevend, betrokken, daadkrachtig en gericht op het denken in mogelijkheden. Opdat er gezamenlijk met u, uw kind, de school en de hulpverlening een passend plan uitgewerkt wordt om te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Dat mag van mij als begeleider verwacht worden. Ik zet de betrokken mensen graag in hun eigen kracht en werk daarbij overzichtelijk, transparant en communiceer op een heldere wijze.

Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag.

U kunt mij bereiken via:

a.van.loozen@pold.nl

06 – 22 50 57 53

Astrid is aanspreekpunt voor de volgende scholen:

Scholen Biddinghuizen

Scholen Dronten

KBS de Wingerd KBS de Klimboom
OBS de Schatkamer OBS de Dukdalf
PCBS de Tamarisk PCBS de Zevensprong

SBO Dronten

KBS de Zonnewijzer
SBO de Driemaster (sbo) OBS de Flevosprong
PCBS het Kompas
Samenwerkingsschool het Wilgerijs
Samenwerkingsschool de Brandaris
PCBS het Zuiderlicht
KBS de Toekomst
PCBS aan Boord
OBS Aquamarijn
AZC-school de Vlieger
GBS de Schakel
PCBS Het Kompas, afd. Chr. Huygens