Daniëlle de Vries-Willems

Specialist Passend Onderwijs

Sinds het voorjaar 2019 ben ik met veel enthousiasme werkzaam voor SWV Passend Onderwijs Lelystad Dronten. Ik ben als orthopedagoog gekoppeld aan een aantal reguliere basisscholen in Lelystad en ondersteun hen middels het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek. Daarnaast ben ik als begeleider Passend Onderwijs betrokken bij de scholen voor speciaal (basis)onderwijs binnen Lelystad, waarbij ik samen met hen optrek rondom thema’s als beleid, casuïstiek, afstemming met kern- en ketenpartners en nieuwe ontwikkelingen binnen ons werkveld. Ik hecht binnen mijn werkzaamheden veel waarde aan een positief, open en transparant menselijk contact. Ik ben toegankelijk, verbindend en denk graag samen met u mee in mogelijkheden.

Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.

U kunt mij bereiken via:

D.devries@pold.nl

06-51703488