Moeilijke gesprekken met ouders 18-10-2017


Datum:

Op 18 oktober 2017 is er door het Samenwerkingsverband 24-03 Passend Onderwijs Lelystad Dronten

aandacht besteed aan het onderwerp ‘Moeilijke gesprekken met ouders’. Het doel van deze bijeenkomst is de deelnemers op een interactieve wijze een spiegel voor te houden, bewust te maken en handvatten aan te reiken voor de dagelijkse gesprekken met ouders.

Kennismaken met de heer Meinen en de groepsleerkracht/Intern begeleider van zijn dochter

Deze scène betreft een goed opgeleide ouder (psycholoog en getrouwd met een advocate) die zorgondersteuning, zoals bijvoorbeeld een  sensitiviteits-/ ADD- test eist voor de dochter, terwijl de school dat helemaal niet nodig acht.

In de volgende scène leren we Nancy kennen , een ouder die zeer betrokken is bij haar dochter, maar  die voortdurend hulp en ondersteuning afwijst. De school vindt juist allerlei pedagogische en zorgondersteuning zeer gewenst.

     

Bureau Hetsen & Visschers bracht deze scènes in de vorm van regietheater. Dat betekent dat de deelnemers niet zelf hoeven te spelen maar wel aanwijzingen mogen geven aan de trainers/trainingsacteurs om de scènes beter te laten verlopen. Dit is een zeer interactieve maar ook speelse manier. Er waren actieve en betrokken deelnemers aanwezig, er werd door de deelnemers goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de acteurs te stoppen en een andere variant te laten spelen.

  

Hiermee kregen de deelnemers handvatten en inzichten in het effectief voeren van moeilijke gesprekken met ouders. Dit alles met als doel te komen tot goede en nuttige oudergesprekken en een samenwerkingsgerichte communicatie die ten goede komt aan de leerling.

Het trainings- en acteursbureau  Hetsen & Visschers was gevraagd deze bijeenkomst te verzorgen. Het bureau verzorgt door het land allerlei trainingen in het bedrijfsleven en in  het onderwijs b.v. ‘Lastige gesprekken met ouders ‘of  ‘Samenwerken als team/Elkaar feedback geven’ en ‘Effectief communiceren’. Het bureau heeft  interviews gehouden met intern begeleiders uit ons gebied en op basis daarvan 2 regiescènes gemaakt.

De school is medeopvoeder en heeft dus ook een pedagogische opdracht. Leerkrachten en intern begeleiders hebben over de invulling daarvan zo hun eigen gedachten en meningen. Ouders zijn over het algemeen kritischer en mondiger geworden en hebben meer invloed in het onderwijs gekregen. Met ouders vinden verschillende soorten gesprekken plaats, van ouderavond, 10-minuten gesprekken, huisbezoek, slecht-nieuwsgesprekken tot toevallige gesprekken op de gang. Het voeren van deze gesprekken vraagt nogal wat deskundigheid, waaronder het beheersen van tal van communicatieve vaardigheden en empathie. Vooral in lastige kwesties is het soms moeilijk om oplossingsgericht te blijven communiceren. Vandaar dat afstemming steeds belangrijker wordt.

Op de vraag “wat nemen we nu mee vanuit deze bijeenkomst” werden de volgende antwoorden gegeven:

Goed om Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD) weer onder de aandacht te hebben. Immers door goed te luisteren, samenvatten en doorvragen verbeter je de communicatie met de ander.

Empathie tonen in een gesprek en niet te snel weer naar de inhoud overstappen als je te maken hebt met een boze ouder.

Bij frustratie/agressie: vooral begrip tonen en LSD

Bij instrumentele agressie: vooral je grenzen aangeven en voor de keuze plaatsen ( of u.. of ..u) en dan ook er naar handelen

Een samenvatting niet te lang maken, een woord of een enkele zin is vaak genoeg.

      

E (effectief)= K(kwaliteit) x A (acceptatie)

We zien de ingevulde evaluatie graag tegemoet!

Evaluatie "Moeilijke gesprekken met ouders" 18-10-2017

  • Uw gegevens