Moeilijke gesprekken met ouders


Datum:

Op 18 januari 2017 is er door het Samenwerkingsverband 24-03 Passend Onderwijs Lelystad Dronten aandacht besteed aan het onderwerp ‘Moeilijke gesprekken met ouders’. Het doel van deze bijeenkomsten is de deelnemers op een interactieve wijze een spiegel voor te houden, bewust te maken en handvatten aan te reiken voor de dagelijkse gesprekken met ouders.
De school is medeopvoeder en heeft dus ook een pedagogische opdracht. Leerkrachten en intern begeleiders hebben over de invulling daarvan zo hun eigen gedachten en meningen. Ouders zijn over het algemeen kritischer en mondiger geworden en hebben meer invloed in het onderwijs gekregen. Met ouders vinden verschillende soorten gesprekken plaats, van ouderavond, 10-minuten gesprekken, huisbezoek, slecht-nieuwsgesprekken tot toevallige gesprekken op de gang. Het voeren van deze gesprekken vraagt nogal wat deskundigheid, waaronder het beheersen van tal van communicatieve vaardigheden. Vooral in lastige kwesties is het soms moeilijk om oplossingsgericht te blijven communiceren. Vandaar dat afstemming steeds belangrijker wordt.

     

Het trainings- en acteursbureau  Hetsen & Visschers was gevraagd deze bijeenkomst te verzorgen. Het bureau verzorgt door het land allerlei trainingen in het bedrijfsleven maar ook veel in  het onderwijs b.v. ‘Lastige gesprekken met ouders ‘of  ‘Samenwerken als team/Elkaar feedback geven’ en ‘Effectief communiceren’. Het bureau heeft  interviews gehouden met intern begeleiders uit ons gebied en op basis daarvan 2 regiescènes gemaakt.

De ene scène betreft een goed opgeleide ouder die allerlei zorgondersteuning, zoals bijvoorbeeld een  sensitiviteits-/ ADD- test eist voor de dochter, terwijl de school dat helemaal niet nodig acht.

En in de andere scène vindt de school juist allerlei pedagogische en zorgondersteuning zeer gewenst terwijl de ouder dat voortdurend afwijst. Hoe daar mee om te gaan?

   

Bureau Hetsen & Visschers bracht deze scènes in de vorm van regietheater. Dat betekent dat de deelnemers niet zelf hoeven te spelen maar wel aanwijzingen mogen geven aan de trainers/trainingsacteurs om de scènes beter te laten verlopen. Dit is een zeer interactieve maar ook speelse manier.

Hiermee kregen de deelnemers handvatten en inzichten in het effectief voeren van moeilijke gesprekken met ouders. Dit alles met als doel te komen tot goede en nuttige oudergesprekken en een samenwerkingsgerichte communicatie die ten goede komt aan de leerling.

Op de vraag “wat nemen we nu mee vanuit deze bijeenkomst” werden de volgende antwoorden gegeven:

 • Goed om Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD) weer onder de aandacht te hebben. Immers door goed te luisteren, samenvatten en doorvragen verbeter je de communicatie met de ander.
 • Empathie tonen in een gesprek en niet te snel weer naar de inhoud overstappen als je te maken hebt met een boze ouder.
 • Bij frustratie/agressie: vooral begrip tonen en LSD
 • Bij instrumentele agressie: vooral je grenzen aangeven en voor de keuze plaatsen ( of u.. of ..u) en dan ook er naar handelen
 • Een samenvatting niet te lang maken, een woord of een enkele zin is vaak genoeg.
 • Het goed kunnen doorvragen is een kunst die gelukkig te leren is. Met doorvragen kun je tot de kern komen: Wat iemand echt beweegt, wat hij echt wil en waarom het zo belangrijk voor hem is.
 • Grenzen aan geven in een gesprek
 • Vertrouwen winnen in een gesprek
 • Een boodschap duidelijk overbrengen, eventueel hard durven te benoemen maar wel met je hart
 • Na een moeilijk gesprek is nazorg voor degene die het gesprek gevoerd heeft wenselijk

Kortom:

Soms is het goed wat langer stil te staan bij de emoties, zodat onderliggende verwachtingen ook op tafel komen en niet te snel de inhoud weer in te schieten en soms is het juist weer effectief om niet te zeer mee te gaan in de emoties van de ander en grenzen aan te geven.

                  

 

Evaluatie "Moeilijke gesprekken met ouders"

 • Uw gegevens