Netwerkbijeenkomst Lelystad 16 november 2021


Datum:

Thema: Preventie en Vroegsignalering

In verband met de toenemende COVID besmettingen is het besluit genomen om onze netwerkbijeenkomst van 16 november 2021 niet fysiek door te laten gaan. We vinden het in het kader van de impact op de primaire processen van alle betrokkenen niet wenselijk om een risico te nemen op mogelijke extra besmettingskansen binnen ons postcode gebied.

Er gaat niets boven de kracht van live ontmoetingen

Netwerken is niet alleen informatie delen, maar ook relaties maken die jarenlang meegaan, kennis en inspiratie opdoen, tips krijgen. Door de kennis van elkaar te bundelen, leren we veel van elkaar. Samen weet je tenslotte meer dan alleen. Onze eigen opgebouwde kennis kunnen we in het netwerk delen met anderen, maar het netwerk geeft ook kennis en voordelen terug, waardoor we beschikken over relevante kennis om beleid op te bouwen.

POLD vindt een actief netwerk van groot belang, immers een netwerk kan verschillende manieren van steun bieden en bruikbare feedback geven. Het netwerk rondom onze scholen (noem het de school als werkplaats) bepaalt mede de mate van participatie en betrokkenheid in de samenleving.

Het thema van de netwerkbijeenkomst is Preventie en Vroegsignalering. Op de agenda van onze bijeenkomst staat goed en gezond opgroeien en preventieve ondersteuning centraal. We zoeken daarin de samenwerking met onze kern- en ketenpartners om daarmee curatie en dure vormen van ondersteuning minder te hoeven inzetten. De samenwerking met onze partners krijgt vorm o.a. door deze netwerkbijeenkomsten:

LISA – de plek voor informatie en advies over opvoeden, opgroeien en ontwikkeling; Annemarie Dam, Mariska Deerenberg en Judith Piek (JGZ – GGD Flevoland):

Ontwikkelingen omtrent Wijk OT’s: In Bos-en Waterwijk, Zuiderzeewijk en Atolwijk werken de scholen onderling samen en met sociale partners aan praktische doelen: een gezamenlijke leesconsulent, afspraken over rollen en taken, optrekken met ouders in de buurt, een gezamenlijke taalvisie. Mooie kleine initiatieven dus, die weinig aan inspanning vragen en vanuit de praktijk opkomen; Joyce Couprie, Eline de Vries en Franca Rieteco

In de pauze zouden ontwikkelingen van ON3-OAB en ON4/EED besproken worden en good practices gedeeld. Dit heeft te maken met ontwikkelingen in het Lelystadse voor leerlingen met leesproblemen of dyslexie. Zoals bekend is, wordt in Lelystad vanaf afgelopen januari gewerkt met twee zorgaanbieders, die leerlingen met ernstige dyslexie behandelen. Dat zijn het R.I.D. en Zien in de Klas. Voordat een leerling in de dyslexiezorg wordt behandeld, wordt van scholen verwacht dat aangetoond kan worden dat een leerling met leesmoeilijkheden niet voldoende profiteert van de geboden ondersteuning op school. Met name op ondersteuningsniveau 3, waarbij gerichte hulp in kleine groepjes wordt gegeven. In Lelystad hebben schoolbestuurders ervoor gekozen om de handen ineen te slaan en deze zorgaanbieders in te zetten om scholen hierbij praktisch te helpen: training van leerkrachten, consultaties op de scholen en begeleiding voor leerlingen. Op veel scholen gaat dit nu goed lopen en er komen mooie verhalen over wat het de school of de leerling brengt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Couprie en Ellen Gommer.

Adviesteam Onderinstroom (ATO); Ellen Gommer en Lisette Bakker (specialisten POLD):

Link naar documenten:

Stroomschema overstappen voorschools:

https://www.pold.nl/wp-content/uploads/2021/11/stroomschema-overstap-voorschools.pdf

Werkwijze ATO:

https://www.pold.nl/wp-content/uploads/2021/09/werkwijze-AdviesTeam-Onderinstroom.docx

Taken en verantwoordelijkheden:

https://www.pold.nl/wp-content/uploads/2021/09/overstappen-voorschools-taken-en-verantwoordelijkheden-def.pdf

Opbrengst gericht werken rondom gedrag; Esther Bron (orthopedagoog van de Herman Bekius school):

Porteum en de leerroute op Porteum; Michel Canninga, Anneke Baaij en Erna Grootjen (ondersteuningscoördinatoren Porteum):

Download hier de presentatie van Porteum de Leerroute