Netwerkbijeenkomsten POLD 25 maart en 30 maart 2021

De blijvende veiligheid van ons allen heeft tijdens de lockdown onverminderd onze aandacht. Dit maakt dat de bijeenkomsten van 25 maart en 30 maart 2021 fysiek geen doorgang vinden.    Via onze website www.pold.nl zult u op de hoogte gehouden worden hoe wij de bijeenkomsten vorm zullen gaan geven.


Handelingsgerichte diagnostiek

Graag willen we onze procesbeschrijving van de Handelingsgerichte Diagnostiek onder de aandacht brengen. We hebben gezorgd voor een update en een betere duiding van het proces met deze geactualiseerde versie. Samen werken we aan kwalitatief sterk onderwijs waarbij de hulpvraag ten behoeve van het kind centraal staat om de leerkracht en de leerling in hun […]


Nieuwsbrief Dyslexie winter 2020

Editie: winter 2020. Dit is de Nieuwsbrief Dyslexie winter 2020. We zijn net opnieuw in lock-down en er komt weer veel op het onderwijs af. Praktische afronding voor de kerst en het opstarten van het online-onderwijs gaan gepaard met zorgen over de leerlingen, die opnieuw buiten beeld dreigen te raken.  Een nieuwsbrief Dyslexie heeft dan […]


Terugblik webinar OPP gedrag

Download hier de powerpoint Op 28 oktober staat het onderwerp ‘OPP Gedrag’ op de agenda. Nadat er vorig schooljaar twee bijeenkomsten over OPP orthodidactiek zijn geweest willen we ons dit jaar buigen over gedrag. Deze bijeenkomst is bedoeld voor zowel de intern begeleiders als de leerkrachten. Vanwege de Corona maatregelen hebben we gekozen om dit […]


POLDerplan werkwijze extra ondersteuning

De leerkracht is de belangrijkste schakel in het onderwijs. Hij of zij is de sleutel in de klas met een grote invloed op het kind. Passend Onderwijs Lelystad Dronten wil hier bij de werkwijze voor extra ondersteuning, meer invulling aan geven. De driehoek van leerkracht, leerling en ouders/verzorgers is hierbij onmisbaar. Met deze uitgangspunten richten […]


Bijeenkomsten POLD najaar 2020

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zullen de gezamenlijke bijeenkomsten vanuit POLD tot januari 2021 fysiek geen doorgang vinden. Gedeeltelijk worden hiervoor alternatieven aangeboden. Lees verder


Nieuwbrief Dyslexie zomer 2020

Editie: zomer 2020. Dit is de Nieuwsbrief Dyslexie zomer  2020. Wat een bizarre periode hebben we achter de rug. Een periode van extremen in deze Coronatijd: sommige leerlingen hebben nauwelijks hinder ondervonden van de quarantaine of hebben zelfs genoten van de rust thuis. Anderen zijn voor scholen buiten beeld gebleven en hebben nauwelijks schoolwerk kunnen […]


Positive behavior: TROTS

Organisaties bouwen bruggen: PBS & scholen & Buurtzorg teams Scholen die werken vanuit de principes van PBS ondersteunen leerlingen in het ontwikkelen van positief gedrag. PBS staat voor Positive Behaviour Support. Scholen gebruiken deze aanpak in het samen als team mét kinderen en ouders zorgen voor een fijne school (en een fijne wijk) voor iedereen. […]


Hoe om te gaan met aanmelding voor onderzoek/behandeling EED tot de zomer?

Leerlingen, die na het meetmoment van januari 2020 in het tweede traject ondersteuningsniveau 3 zijn gestart, hebben door de lockdown mogelijk te maken gehad met een onderbreking van deze extra hulp. Er zijn twee manieren om het leesdossier van de leerling toch op orde te krijgen bij een vermoeden van EED en aangetoonde overmacht: CITO […]