Op zoek naar leden voor de Raad van Toezicht


Datum:

Voor het onafhankelijk orgaan dat toezicht zal houden op de resultaten van het samenwerkingsverband in een Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een voorzitter en 2 leden. De advertentie verschijnt zaterdag 11 maart 2017 in de Stentor en woensdag 15 maart 2017 in de FlevoPost. Reageren kan tot uiterlijk 29 maart 2017, de gesprekken zijn gepland op 12 en 19 april. Klik hier voor de uitgebreide vacaturetekst. Gebruik uw netwerk om geschikte kandidaten te wijzen op de vacature!

Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad – Dronten functioneert momenteel naast een Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, een Raad van Toezicht. In het Algemeen Bestuur zijn alle aangesloten schoolbesturen vertegenwoordigd. Voor een goed functionerend samenwerkingsverband is een goed bestuur en professioneel toezicht van belang. De aangesloten schoolbesturen hebben besloten het besturingsmodel van het samenwerkingsverband door te ontwikkelen conform de Code Goed Bestuur.

De aangesloten schoolbesturen vormen het bestuur. Er komt een onafhankelijk orgaan om toezicht te houden op de resultaten van het samenwerkingsverband. Daarom is het SWV op zoek naar een voorzitter en 2 leden voor de Raad van Toezicht. Eén van de leden is tevens plaatsvervangend voorzitter. Een lid wordt door de OPR aangewezen.