Op zoek naar traject begeleiders ‘Lelystad Hoogbegaafd’


Datum:

De onderwijsstichtingen SCHOOL, SCPO en SKO ontwikkelen gezamenlijk een passend onderwijsaanbod waar hoogbegaafde leerlingen voor één dag per week aan een speciaal onderwijsarrangement kunnen deelnemen. Het arrangement heeft als doel om het plusaanbod dat er nu al voor de doelgroep is, te verdiepen. Door daarbij samen te werken aan een stedelijk aanbod willen de besturen synergie ontwikkelen en daarmee een extra kwaliteitsslag maken.

Om het arrangement uit te kunnen voeren, is men opzoek naar enthousiaste traject-begeleiders:

Werving talentbegeleider