Ouders hebben vanaf 1 augustus 2017 instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP


Datum:

Tot op heden moest er op overeenstemming gericht overleg worden gevoerd met ouders over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP). Vanaf 1 augustus 2017 is de wet gewijzigd en krijgen ouders instemmingsrecht op het handelingsdeel. De bepaling is van toepassing zowel bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief als bij de bijstelling ervan. In het handelingsdeel staat welke ondersteuning de school wil organiseren voor leerlingen met een zorgbehoefte, om het gewenste ontwikkelingsperspectief te behalen. Door ouders meer bij het handelingsdeel te betrekken worden zij zich bewust van de doelen.

Ouders krijgen geen instemming op het uitstroomperspectief, hierover wordt wel nog steeds overeenstemming gericht overleg gevoerd.