Positive Behavior


Datum:

  (S) Positive behavior Support Lelystad

 

 

Buitenlands onderzoek naar SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support) laat zien dat de aanpak positieve effecten heeft bij leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers van de school. Eén daarvan is de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen, leerkrachten en ouders.

OBS de Vuurtoren in Lelystad is in schooljaar 2015-2016 enthousiast gestart met Positive Behavior Support (PBS). PBS is bedoeld voor alle scholen die behoefte hebben aan een schoolbrede aanpak van gedrag om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat het leren bevordert. Buitenlands onderzoek naar SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support) laat zien dat de aanpak positieve effecten heeft bij leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers van de school.

De Vuurtoren heeft zich indertijd verbonden aan het onderzoek van drs. M.J.M. (Monique) Nelen naar de effecten van SWPBS in het Nederlandse basisonderwijs. Hiervoor wordt gedurende drie jaar een aantal indicatoren gemonitord. Eén daarvan is de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen, leerkrachten en ouders.

Door deel te nemen aan deze monitor krijgt OBS De Vuurtoren een breed inzicht in het sociale veiligheidsbeleid van de school en de sociale veiligheidsbeleving van alle partijen gedurende deze drie jaar.

Er heeft een nulmeting plaatsgevonden door externen en ieder jaar vindt er een nieuwe meting plaats om te kijken of de veiligheidsbeleving van eenieder door de uitgevoerde interventies toeneemt. Inmiddels zijn de eerste concept resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt in maart 2019 .

Zie hieronder het resultaat van de Vuurtoren.

           

OBS de Albatros is in 2017 -2018 gestart met Positive Behavior Support (PBS) en ontwikkelt zich verder.  De Albatros kenmerkt zich als een veilig pedagogische school met een veilig klimaat, er wordt respectvol met elkaar omgegaan door alle betrokkenen. De Albatros hanteert  De vier kernwaarden: veiligheid, respect, betrokkenheid en plezier. Deze kernwaarden spelen een belangrijke rol in het pedagogisch handelen en het pedagogische klimaat in de school, in de klas en op het schoolplein.

 

Als school heeft de Albatros gekozen om met de online aanpak van Kwink (sociaal emotioneel leren=SEL) te werken. Op dit moment volgen twee teamleden de opleiding tot interne PBS coach. Het streven is om de aanpak van Positive behavior support te integreren met Kwink, zodat er meer profilering voor het vak SEL komt. Op dit moment is het PBS team in ontwikkeling.

Het PBS team bestaat voor nu uit de 2 teamleden Mirjam van Dijk & Stella Werf en de directeur Bertie Schaap. Vanuit het samenwerkingsverband is een PBS coach, Astrid van Loozen, bij dit traject  betrokken.