Raad van Toezicht bezoekt De Huif


Datum:

Vandaag hebben de leden van de Raad van Toezicht dhr. H. Soomers, mevr. M. van Hees en dhr. B. Roeten en de directeur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten mevr. M.  van Amerongen-Romeijn een bezoek gebracht aan de educatieve zorgboerderij De Huif. Daar werd informatie gegeven door de coördinator van het arrangement dhr. G. Veeninga,  schoolleider SBO de Vogelveste mevr. S. Vernooij en de begeleiders Passend Onderwijs mevr. K. Zegeling en mevr. P. Adamic over het aanbod van de extra ondersteuning de Huif.

Het arrangement De Huif is een tijdelijke voorziening voor 1 dag per week van in principe 20 weken,
gericht op:
• Het voorkomen van ‘thuis zitten’;
• Voorkomen van mogelijke verwijzing naar speciaal (basis) onderwijs;
• Het creëren van rust voor leerling, leerkracht en groep bij verstoorde relaties;
• Natuurbeleving kan voor deze leerling ondersteunend zijn om te voldoen aan de
ondersteuningsbehoeften;
• Er moet sprake zijn van langdurige zorg waarbij de ondersteuningsbehoeften
duidelijk zijn verwoord in het OPP;
• Aanscherpen (en het verder in kaart brengen van) onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften
• Kinderen die onderwijs volgen op één van de scholen in Lelystad

Het arrangement de Huif is er elke maandag. Er wordt in 3 groepen gewerkt die rouleren.
a. dieren en hun verzorging;
b. samenwerkingsopdrachten op de boerderij op het erf of in de tuin;
c. lesgedeelte (onderwijs) gericht op re- of pre-teaching.
Het middagprogramma bestaat naast dieren en verzorging uit houtbewerking of techniek en werk- of
spelactiviteiten in het bos.
Het arrangement is gericht op sociale- en emotionele vaardigheden. Er wordt waar mogelijk en
gewenst aangesloten bij de persoonlijke belangstelling van de leerlingen.