SAMEN zorgen voor een veilige en fijne thuis-leer-werk-woon omgeving voor iedereen!


Datum:

Het is een bijzondere tijd waarin duidelijk wordt dat ook het onderwijs een vitale sector is in onze samenleving. Nooit eerder maakten wij mee dat het dagelijks leven zo stil kwam te liggen. Dat roept vragen op, brengt dilemma’s met zich mee en soms ook angst. Tegelijkertijd ontstaan er ook mooie initiatieven waarin mensen spontaan voor elkaar zorgen of andere activiteiten ondernemen om elkaar een hart onder de riem te steken. Met man en macht wordt eraan gewerkt om onderwijs te verzorgen voor onze kinderen.

In de bijlage de handreiking nummer 2: heldere verwachtingen voor in de thuissituatie.